Hopp til innhold

Eiendomssalget til ei krone kan være i strid med EØS-reglene

Røyrvik kommune solgte to store offentlige næringsbygg for ei krone. Nå kan salget være i strid med internasjonale regler for offentlig handel.

Næringsbygg i Røyrvik.

BETALTE EI KRONE: Dette er det ene av næringsbyggene som til sammen ble solgt for ei krone. Røyrvik kommune hadde investert til sammen over 13 millioner kroner i de to bygningene.

Foto: Espen Sandmo / NRK

NRK fortalte nylig at Joma Næringspark, på vegne av Røyrvik kommune, solgte to offentlig eide næringsbygg for ei krone.

Lokalpolitikerne ble ikke informert om salget, under henvisning til at det kommunalt eide næringsselskapet er unntatt offentlighetsloven.

Nå viser det seg at salget kan være i strid med EØS-reglene om offentlig støtte. Der det er krav om at kommunal eiendom skal selges til markedspris. Norske kommuner må forholde seg til disse reglene fordi Norge er en del av EØS-samarbeidet.

Det bekrefter Gjermund Mathisen, som leder konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkningsorgan.

– Markedspris er sentralt

– Ja, dette med markedspris er sentralt. Vi råder alle kommuner til å selge sine eiendommer og bygg til markedspris. Enten via et salg i det åpne markedet til høystbydende, eller ved å innhente takst og så selge til takstpris til den de ønsker å selge til, sier Mathisen til NRK.

Gjermund Mathisen

Gjermund Mathisen i EFTA sier EØS-reglene krever markedspris når offentlige eiendommer eller bygninger skal selges.

Foto: EFTA / Presse

Han kjenner ikke saken fra Røyrvik kommune, og kan derfor ikke kommentere den spesielt.

– Men det viktige her er at kommunal eiendom er fellesskapets eiendom. Da må kommunene tenke på forvaltningen av egen økonomi til beste for fellesskapet. Det avgjørende er derfor om salget foregår til markedspris, sier Mathisen.

Les også: Mobiltelefonar og elbilbatteri kan blåse nytt liv i gamle gruver

Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik
Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik

Solgt til lokalpolitiker

I Røyrvik ble det to næringsbyggene på over 1000 kvadratmeter solgt for ei krone til et selskap eid av en sentral kommunepolitiker og venn av ordføreren i kommunen. Flere andre politikere er også involvert, enten familiært eller ved at de er ansatt i selskapet.

Ingen erklærte seg inhabile da det ble stilt spørsmål om salget i kommunestyrets møte 14. desember i fjor.

Kommunestyret har ikke fått den informasjon som det ville være naturlig å få fra ordfører og Joma Næringspark. All saksbehandling har skjedd i lukkede forum, og både offentlighetsloven og forvaltningsloven har blitt satt til side ved dette salget, mener Ap-politiker Inge Staldvik.

Han er svært kritisk til salget av næringsbyggene og saksbehandlingen i kommunen. Nå viser det seg at Røyrvik kommune har brukt over 13 millioner krone på de to næringsbyggene de siste årene.

Inge Staldvik i Røyrvik

Lokalpolitiker Inge Staldvik er sterkt kritisk til salget av næringsbygningene i Røyrvik sentrum, og kommunens behandling av saken.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Stiller spørsmål om salget

Staldvik fikk i desember kommunestyret med seg på at kommunens kontrollutvalg skal se på saken. Også Statsforvalteren i Trøndelag vurderer nå det som har skjedd.

Nå tar Inge Staldvik opp salget av næringsbyggene opp på nytt i kommunestyremøtet 8. mars.

Ordføreren hevder det har vært en ryddig prosess, og styreleder Ola Peder Tyldum i Joma Næringspark mener dette burde være en gladsak for Røyrvik. Samtidig som de har satt til side habilitetsreglene, og fastsatt en sterkt subsidiert salgspris. Uten å ha innhentet verken takst eller en enkel verdivurdering, sier Staldvik.

Les også: MDG-byråd var inhabil – 251 byggevedtak skal granskes

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanne E. Marcussen
Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanne E. Marcussen

For ingen av de to næringsbyggene ble lagt ut for salg i det åpne markedet, og det har heller ikke kommet fram at det ble innhentet en verditaksering av byggene. Før prisen altså ble satt til ei krone.

Hele sakskomplekset tyder på at det har foregått en innsidehandel, som er holdt unna allmennheten, mener Ap-politikeren.

Venter med kommentar

Røyrvik-ordfører Hans Oskar Devik sier han avventer kontrollutvalgets behandling av saken før han vil kommentere den nærmere.

Styreleder Ola Peder Tyldum i Joma Næringspark opplyser til NRK at han ikke har noe grunnlag for å kommentere saken.

Næringsbygg i Røyrvik.

Dette bygget kostet over 11 millioner kroner da det stod nytt i 2015. Nå er det sammen med et annet næringsbygg solgt for ei krone.

Foto: Espen Sandmo / NRK