Hopp til innhold

Eiendomsmegler holdt tilbake problemrapport

Meglerfirmaet Nylander holdt igjen rapporten som påviste mangler ved boligen. – Ganske råttent, mener kjøperen. – Vi har opptrådt riktig, svarer Nylander.

Bolig i Trondheim

Denne eiendommen ble solgt uten at kjøperne fikk se en rapport med viktig informasjon.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ole Elling Solum, leder i Sameiet Gamle Osloveien 70, eiendommen de kjøpte gjennom Nylander i 2013, viser fram fuktskadene i kjelleren. Skader som de kunne ha kjent til før de kjøpte.

– Det var en våtromsrapport som var lagt ved prospektet. I ettertid fikk vi nøstet opp at det var laget en boligsalgsrapport på hele huset og der framkommer det at det er fukt. Den ble skjult av meglerfirmaet, sier Solum.

Mangler i bolig

Bak malingen i kjelleren fant boligkjøper Ole Elling Solum muggsopp.

Foto: Morten Andersen / NRK

Boligkjøpere føler seg lurt av kommunen

Tok tre år

Denne boligsalgsrapporten krevde de å få se av Nylander. Først fikk de nei, men mailvekslingen viser at Nylander så medgir at rapporten finnes, og de "beklager at dette ikke ble avdekt ved første søk på saken".

I denne rapporten er det beskrevet at loftet ikke har tilgang, at dreneringen sannsynligvis synger på siste verset, at det mangler utvendig fuktsikring, at det er tegn på fukt i kjellertrapp og at det ikke er ventilasjon til leiligheter.

Det tok tre år før de fikk rapporten.

– Det er ganske så råttent da, sier Solum.

Nylander

Meglerfirmaet Nylander brukte tre år på å gi fra seg takstrapporten som viste at eiendommen hadde flere mangler.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Avviser

Administrerende direktør Per Nylander i Nylander eiendomsmegling i Trondheim ønsker ikke å bli intervjuet om saken, men skriver i flere eposter at de mener kritikken fra Sameiet Gamle Oslovei er et forsøk på å sverte Nylander.

Han skriver også at dette ikke er en sak etter deres mening.

I senere mail avviser han at boligsalgsrapporten burde vært vedlagt, og understreker at det er bransjenorm at kun våtromsrapport følger selveierleiligheter. Og at de ifølge god meglerskikk følger denne bransjenormen.

– Skal legges fram

Leder i Norsk eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier det er god meglerskikk å legge frem boligsalgsrapporter til kjøpere.

– Nå kjenner ikke jeg den konkrete saken, men generelt har megler plikt til å innhente, kontrollere og videreformidle alle opplysninger som kan ha betydning for handelen, sier Geving.

– Det betyr at om megler er kjent med at det er utarbeidet en boligsalgsrapport så skal den framlegges for interessenter før handelen kommer i stand, sier Geving.

Carl Geving forteller også at tilbakeholdte opplysninger er et sentralt problem i de 100 saker som hvert år ender i Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester. Her taper vanligvis meglerne i 70 prosent av sakene.

– Mye vi ble klar over

Sameiet Gamle Oslovei 70s leder, Ole Elling Solum, vet ikke om de vil gå til Reklamasjonsnemnda, men de mener utfallet av kjøpet kunne vært annerledes hvis de hadde fått all informasjon inkludert boligsalgsrapporten.

– Det er jo mye vi har blitt klar over der.