Ei histori om nå spennanes

Fra Revyfestivalen på Høylandet (2005). UL Gå På. medv. Sveinung Kveli (egen tekst)
Introduksjon ved Lornts Mørkved og Bjørn Stuevold.

Video Revy historie

Ei histori om nå spennanes

Video fra Trøndelag

1500 besøkende i helgen
I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.