Ei histori om nå spennanes

Fra Revyfestivalen på Høylandet (2005). UL Gå På. medv. Sveinung Kveli (egen tekst)
Introduksjon ved Lornts Mørkved og Bjørn Stuevold.

Video Revy historie

Ei histori om nå spennanes

Video fra Trøndelag

Arbeidet med å redde den sterkt utryddingstrua fjellreven, bærer frukter. Bestanden i Skandinavia er tredobla på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.
Åpen dag hos RBK på Lerkendal
Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.