Ecstasy som medisin?

NTNU forsker nå på rusmiddelet ecstasy i medisinsk bruk.

Illustrasjonsfoto
Foto: AP Sergio Pontoriero / Scanpix/AP

Det forbudte rusmiddelet ecstasy kan ha en gunstig virkning på personer som sliter med traumer etter vanskelige og dramatiske opplevelser. Universitetet i Trondheim skal nå undersøke hvilken effekt partydopet kan ha i terapi.

Mange rusmiddel har opprinnelig vært brukt som medisin. Vi kjenner morfin, amfetamin og LSD. Med ecstasy kan det altså gå andre veien.

Målgruppa er mennesker med traumer

Partydopet er forlengst forbudt, men nå skal det prøves ut som medisin. Målgruppa er de som ikke får noen virkning av tradisjonell behandling av post-traumatisk stress-lidelse, en diagnose som noen får etter sterke opplevelser, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen ved NTNU.

- Mellom 50 og 60 prosent responderer godt på eksisterende behandling. Derimot er det om lag 40 prosent som har kronisk PTSD, og ikke responderer på behandlinga, sier Johansen.

Diagnosen PTSD er posttraumatisk stresslidelse. FN-soldaten Knut Braa fra Trondheim hadde denne diagnosen, og fikk nettopp erstatning fra Staten etter sterke opplevelser som militærpoliti i Libanon på åttitallet. Også ofre for tsunamien i Østen, overlevende etter brannen på Scandinavian Star, voldtektsofre og overlevende etter bilkollisjoner og andre ulykker er i målgruppa.

- Svært lovende

- De foreløpige resultatene er svært lovende, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen.

Også Johansens overordnede, prodekanus ved det medisinske fakultetet, Arne Holen, har tro på prosjektet. – Samtidig må man være tilbakeholden og skeptisk på en faglig måte, og passe på at dette får anvendelse der andre behandlingsmuligheter er uttømt, sier Holen.