Ebola går kraftig tilbake i Afrika

De hardest rammede landene i er trolig snart fri for det dødelige viruset. Det gleder en sykepleier fra Trondheim som to ganger har reist til Sierra Leone for å kjempe mot viruset.

Liberia er erklært fritt for ebola etter seks uker uten nye sykdomstilfeller

Et familiemedlem sørger mens Røde Kors-teamet fjerner kroppen til Ofori Gweah, som døde av Ebola. Bildet er tatt 18. september 2014. Fotografen vant Pulitzerprisen for sine bilder av Ebola-utbruddet i Vest-Afrika. Nå er viruset på kraftig tilbakegang.

Foto: Daniel Berehulak / New York Times / Reuters

Sykepleier Bjørn Fougner

Sykepleier Bjørn Fougner reiste ned til Sierra Leone to ganger i 2014 for å hjelpe til. Ønsket om å reise tilbake er der fortsatt.

Foto: Røde Kors

– Dette er veldig gledelig. Ebola-utbruddet var en epidemi som har satt allerede sårbare nasjoner langt tilbake. Selv om epidemien nå ser ut til å gå mot slutten, så må vi ikke glemme at dette er land som trenger hjelp til å bygge opp blant annet helsevesenet sitt igjen, sier sykepleier Bjørn Fougner.

Fougner reiste til Sierra Leone to ganger for å bistå i kampen mot ebolaviruset.

Det var i begynnelsen av 2014 at flere land vest i Afrika fikk utbrudd av det svært dødelige ebolaviruset. Trolig er rundt 28 000 mennesker døde som følge av viruset.

Men de siste månedene antallet syke mennesker gått kraftig nedover.

I Sierra Leone ble den siste ebolasmitta pasienten skrevet ut fra sykehus 8. august. Men for at et land kan regne seg som ebola-fritt må det gå 42 dager uten at nye tilfeller oppdages, og for noen dager siden døde et menneske – trolig av ebola.

Dermed vil det fortsatt gå over en måned før landet kan regne seg som ferdig med utbruddet.

Et av de andre landene som var hardt rammet av utbruddet, Liberia, ble tidligere i år erklært ebola-fritt, men siden den gang er det oppdaget seks nye tilfeller.

– Det har ikke kommet rapporter om nye tilfeller av ebola i landet på noen uker og forhåpentligvis er det bare noen dager til landet kan erklære seg for ebola-fritt, sier helsekoordinator i internasjonal avdeling hos Røde Kors, Tonje Tingberg.

Stor internasjonal innsats

Bjørn Fougner

Sykepleier Bjørn Fougner reiste ned til Sierra Leone to ganger i 2014 for å hjelpe til. Ønsket om å reise tilbake er der fortsatt.

Foto: Røde Kors
Person begraves i Sierra Leone

15189 mennesker er bekrefta døde av ebolautbruddet som starta i 2014. Men helseorganisasjonene regner med at det mest sannsynlige tallet er 28 000 døde.

Foto: FLORIAN PLAUCHEUR

Da epidemien var på sitt verste, i november og desember 2014, hadde den norske delen av Røde Kors femti medarbeidere i Vest-Afrika. De bisto blant annet i behandlingen av syke, opplæring av lokalt helsepersonell og å spre kunnskap om ebola blant befolkningen.

Én av dem som dro nedover for å hjelpe, var sykepleier Bjørn Fougner fra Trondheim.

– Det var en aggressiv epidemi med mange pasienter og mye å gjøre. Det var lange dager i høy varme og veldig slitsomt, sier Fougner.

Mange av de døde er nettopp helsearbeidere som er blitt smitta i forbindelse med arbeidet de har gjort for å redde andre syke.

– Hadde ikke Røde Kors, Leger Uten Grenser og andre organisasjoner hjulpet til, så ville vi sett et helt annet omfang av utbruddet. De var for eksempel de eneste som hadde ressurser til å forsyne helsearbeiderne med utstyret som behøvdes i behandlingen av syke.

Fortsatt innsats

Norges Røde Kors har nå trappet ned innsatsen i betraktelig. I dag er det bare én helsearbeider igjen fra Norge som bistår det lokale Røde Kors, i samarbeid med helsemyndighetene i opplæring av frivillige til å varsle om mulige tilfeller av ebola i deres lokale samfunn.

– Vi bidrar fortsatt med økomoisk støtte i tillegg. Nå er det viktig å fortsette de aktivitetene som bidrar til å redusere risikoen for mulig smitte av ebola som opplæring av hvordan man begraver folk som er døde av ebola i tillegg til generell helseopplysning, sier Tingberg.