E6 stenges i Storlersbakken

E6 mellom Klett og Sandmoen blir stengt denne helga. Årsaken er arbeid med ny jernbanebru. Statens vegvesen antyder kødannelse, og oppfordrer den som kan til å kjøre kollektivt.

Storlersbakken på E6 mot Trondheim.

Storlersbakken langs E6 sør for Trondheim blir stengt i helga.

Foto: Lars-Erik Skjærseth / NRK

E6-strekningen blir stengt fredag 3. juni kl. 20.00, fram til søndag 5. juni kl. 15.00.

Omkjøring skiltes og går via fylkesvei 900, Heimdalsvegen.

- Vegen over Heimdal har mindre kapasitet enn E6, og vi antar at det kan danne seg noe kø. Politiet kommer til å ha oppsyn med omkjøringa i helga. Det sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Han anbefaler alle som har mulighet om å reise kollektivt.

– Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid - spesielt lørdag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer

– Hva skjer på strekningen som blir stengt?

– Fredag kveld og utover natta skal vi støpe ny jernbanebru i Storlersbakken. Betongen må deretter herde om lag et døgn før vi kan åpne vegen for trafikk igjen, informerer Aronsen.

Den nye jernbanebrua skal gi plass til ny firefelts E6. Anleggsarbeidet på den åtte kilometer lange strekningen fra Tillerbyen til Melhus startet våren 2016. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre.

Kart E6

E6 mellom Klett og Sandmoen blir stengt denne helga. Årsaken er arbeid med ny jernbanebru.

Regn med kø også på rv 706

På Rv 706 i Trondheim er venstre felt stengt i begge retninger mellom Strindheimtunnelen og avkjøringen til Leangen travbane. Det skjer som følge av sikkerhetshensyn etter en skade på midtdeleren, og vil føre til kø i ettermiddagsrushet.

Det er uvisst når skadene vil bli utbedret, men venstre felt vil trolig være stengt i begge retninger gjennom helgen, opplyser Statens vegvesen.

E6 øst

Også på riksvei 706 mellom Strindheimtunnelen og rundkjøringa ved Leangen er det visse hindringer for normal trafikk i helga.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK