E6 Stavsjøfjelltunnelen åpen

E6 Stavsjøfjelltunnelen er åpnet igjen i begge retninger etter bilberging.