E6 Soknedal åpen igjen

E6 Garli mellom Soknedal og Berkåk er åpen for normal ferdsel etter et trafikkuhell.