E6 Levanger helt stengt

E6 Mule i Levanger blir stengt også i nordgående retning i en kort periode grunnet bilbergingen.