E6 Ler åpnet

E6 Ler er åpnet igjen etter trafikkulykken. Det er noe kø på stedet.