E6 åpnet igjen

E6 sør for Trondheim er åpnet etter å ha vært stengt i sørgående retning ved Sandmoen på grunn av et trafikkuhell.