E6 åpnet etter kollisjon

Bilberger har ryddet veien, og trafikken flyter igjen ved Rinnleiret mellom Levanger og Verdal.