E39 kan bli rassikret på nytt

E39 skal sjekkes på nytt mellom Børsa og Thamshavn over helga, etter gårsdagens steinras. I følge prosjektleder Jørund Slungård i Skanska, gikk raset mellom to områder som allerede er sikret med nett og bolter. Denne sikringen gjorde at raset ikke ble mer omfattende enn det var, men nå skal det undersøkes om det trengs mer sikring i området.