E14 blir grønn europavei

E14 fra Trondheim til Sundsvall, via Østersund kan bli en grønn europavei innen 2012, med ladestasjoner for el-biler.

El-bil til lading

Et samarbeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim satser på ladestasjoner på hele den 455 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Sundsvall.

Bygging av 5.000 nye ladestasjoner for elbiler landet rundt blir snart satt i gang, og de første skal stå klare i god tid før sommerferien.

Penger fra krisepakka

Regjeringens krisepakke inneholdt 50 millioner kroner til formålet.

- Alle landets bykommuner vil få tilbud om penger fra denne potten, sier utviklingssjef Tore Hoven i teknologiavdelingen ved Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim til Dagsavisen.

Ordningen skal administreres av miljøprosjektet Transnova, som skal fordele pengene.

Nye ladestasjoner

- De første av de nye ladestasjonene regner vi med er på plass i god tid før sommerferien, sier Hoven.

I dag finnes det noen hundre ladestasjoner i hele landet. De fleste av dem er plassert i Oslo, Bergen og Trondheim. Men små byer og tettsteder som Rygge, Ski og Ås har nå fått sine første ladestasjoner.

Norstart Norsk elbilforening håper at de 5.000 nye stasjonene blir spredt jevnt utover landet.

Grønn E 14

Flertallet av de eksisterende elbilene har kapasitet til å kjøre opp mot 8 mil, og den nye Think-bilen kan klare 18 mil.

- Med så mange nye stasjoner vil det dermed være mulig å lage et nettverk som kan binde store deler av landet sammen, mener foreningens styreleder Espen Hauge.

Hoven opplyser at det kan bli aktuelt å støtte egne prosjekter, som for eksempel SØT, et samarbeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim.

SØT satser på å gjøre om E14 fra Sundsvall til Trondheim, via Østersund, til en grønn europavei innen 2012, med ladestasjoner på hele den 455 kilometer lange strekningen.

- Passer helt utmerket

Trondheims ordfører Rita Ottervik er godt fornøyd med ideen. Hun håper det også kan bli flere ladestasjoner i Trondheim, slik at det blir enklere for folk å ha el-bil i byen.

- I europeisk sammenheng blir Midt-Norge og Midt-Sverige betegnet som Nordens grønne belte. En grønn europavei mellom Trondheim og Sundsvall passer godt inn i det bildet, sier Rita Ottervik til NRK.

Rita og el-bil

Trondheims ordfører Rita Ottervik i en av kommunens el-biler.

Foto: Nils Åge Nonstad

Dagsavisen om el-bil