Hopp til innhold

E.coli-sjekker 17.000 dyr

Mattilsynet skal nå ta prøver av over 17.000 dyr i jakten på besetninga som var skyld i E.coli-smitten ved Meråker Kjøtt.

Mattilsynet tar prøver på Meråker Kjøtt.
Foto: NRK.

Totalt 174 besetninger med dyr vil om kort tid få besøk av Mattilsynet. Her vil de ta prøver av alle dyrene for å se om de finner den farlige E.coli-varianten O103.

Nyreskader

- Dette blir en krevende jobb, men vi håper å få tatt så mange prøver som mulig før sauene og geitene sendes ut på beite, sier Knut Rønningen, som er seksjonssjef i Mattilsynet I Midt-Norge.

Den farlige E.coli-bakterien de jakter på har ført til at flere mennesker er blitt alvorlig syke med nyreskader og ett barn har dødd. Meråker Kjøtt er blitt pekt ut som kilden til smitten.

Nå jobbes det for å finne besetninga der smitten har kommet fra. Foreløpig har ingen av besetningene som skal undersøkes blitt underlagt noen restriksjoner.

Viktig arbeid

- Nei, vi har ikke pålagt bøndene som eier disse besetningene noen tiltak så langt. Men når vi eventuelt finner en besetning med E.coli-smitte vil vi naturlig nok vurdere å pålegge bonden ulike tiltak, sier Rønningen.

Konkret hva disse tiltakene innebærer vil han ikke si noe om ennå. Mattilsynet går i gang med undersøkelsene neste uke. Rekker de ikke alle dyrene nå, vil de fortsette arbeidet utover sommeren.

Både Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Sau og Geitalslaget er informert om prøvetakinga, og det er stor enighet om at dette arbeidet er svært viktig.