NRK Meny
Normal

Her dyrkes framtidas tareskog

Tare kan brukes til drivstoff, fôr og medisin. Nå forsker SINTEF på hvordan de best kan avle fram oppdrettstare som skal dekke framtidas behov.

SINTEF forsker på hvordan de best kan avle fram oppdrettstare.

Taretråling

Behovet for tare kan bli så stort at høsting av naturlig tare ikke vil være bærekraftig.

Foto: Ole Andre Rekkedal/NRK
Jorunn Skjermo

Seniorforsker Jorunn Skjermo ved SINTEF.

Foto: Morten Andersen / NRK

– På samme måte som det blir produsert settefisk til laks, kan vi produsere setteplanter av tare. Vi kan egentlig sette dem ut når vi vil i løpet av året, sier Jorunn Skjermo, seniorforsker ved SINTEF.

I et laboratorium hos SINTEF står glasskolber med det som kan bli en viktig ressurs i framtida.

Tareplanter dyrkes fram og blir holdt i passende størrelse, uavhengig av årstiden.

Millioner av tonn

Tare kan brukes til mye, fra medisin til mat, fôr og drivstoff.

Forskerne ser for seg at tare kommer til å bli ei stor og viktig næring.

I dag høster mange tare fra den naturlige undervannsfaunaen. I framtida kan behovet bli så stort at dette ikke vil være bærekraftig.

– I dag blir det høstet rundt 200.000 tonn. Men hvis skal begynne å lage fôr og biodrivstoff av dette behøver vi mange millioner tonn, da kan vi ikke drive å høste lenger for da vil det ikke være bærekraftig. Da vil vi ødelegge tareskogen vår, sier seniorforskeren.

– Trenger mer kunnskap

SINTEF har dyrket tare i forskningsplantasjer i sjøen i flere år, skriver tre ansatte i forskningskonsernet i en kronikk.

– Vi trenger mer viten om hvordan tareavlinger kan få forutsigbar mengde og kvalitet. Ennå svinger begge deler for mye, skriver de i kronikken som er publisert på nettstedet Gemini.no.

De vil også avklare hvordan man kan mekanisere utsetting og høsting av tareplanter.

– Dagens manuelle operasjoner er for dyre.

Gratis lys og næring

Seniorforsker Jorunn Skjermo forteller at man dra nytte av gratis innsatsfaktorer når man dyrker tare.

– Vi har sollys, vi har CO2 og næringssalter fra sjøvannet. Det er ingen gjødsling, sprøytemidler eller ferskvann. I tillegg har du en plante som vokser veldig raskt og som har et veldig interessant innhold, sier Skjermo.