NRK Meny
Normal

Venter dyrere forsikring mot flom i fremtiden

Det har vært mange flomepisoder her i landet så langt i år, og utgifter som følge av vannskader ventes å øke betydelig i fremtiden.

Flom Tommen Gram

Store nedbørsmengder og flom har ført til store skader for mange. Her er et bilde fra emballasjeprodusenten Tommen Gram i Levanger som måtte stanse produksjonen på grunn av flom i september.

Foto: Knut Reitan / NRK

Mange har den siste tiden blitt isolert for omverdenen og fått skader på hus og hjem på grunn av flomskader.


Våtere klima gir flere skader

Som følge av våtere klima, kommer stadig flere til å få vannskader i kjeller og hus.
Forsikringsbransjen tror ikke det vil påvirke forsikringskundene med det første, men at det er stor grunn til å forvente det i fremtiden.

– Flommen vi har sett de siste månedene vil nok ikke gi noen umiddelbar effekt på forsikringsprisene. Men vi ser at klimaet endrer seg, så det kan bli aktuelt i fremtiden, sier Pål Rune Eklo, informasjonsansvarlig i Gjensidige.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Ålen sentrum rasert av storflom

Ålen sentrum ble rasert av storflommen i august.

Video Flom i Levanger sentrum

Se bilder fra flommen i Levanger sentrum i september.


– Må betale mer

Klimaendringene fører til mer ekstremvær og mere vann, noe som igjen fører til at forsikringskundene må belage seg på å betale mer.

Idag kan folk få rabatt på forsikring ved for eksempel å installere nytt elektrisk anlegg eller koble på vannstoppventil, men så enkelt er det ikke med flom.

Video Flom i Levanger

Tommen Gram i Levanger måtta stanse produksjonen på grunn av flom.

– Når det er snakk om så store naturkrefter og så mye vann, er det selvfølgelig vanskelig. Men vi ber folk ta sine forholdsregler med å holde avløp, takrenner og sluker åpne så de tar unna vannet. Det er også viktig å ta ting opp fra kjelleren.


Vil øke med årene

I fjor ble det utbetalt over 1,7 milliarder kroner i vannskadeerstatninger til private huseiere i Norge, en økning på 700 millioner kroner i forhold til i 2009. Mye av dette var på grunn av frostskader, men det viser seg at det blir stadig mer vanlig med store mengder nedbør og flom.

Rundt ti år frem i tid og frem til 2050 forventes forsikringsutbetalingene å øke med 10 prosent på private boliger sammenlignet med den 20-års perioden vi nå har bak oss. Klimaendringene ser derfor ut til å ramme mange mennesker.

– Både offentlige myndigheter og boligbyggere bør derfor ta hensyn til et våtere og mer uregjerlig klima når det gjelder bygging av boliger, sier Eklo.

Artikkelen fortsetter under bildet

Video Flom for sjette gang på 1,5 år

For sjette gang på halvannet år flommet det over i Flornes i Stjørdal i september.

Store variasjoner

En rapport fra Norsk Regnesentral og Gjensidige viser store variasjoner mellom ulike deler av landet når det gjelder forsikringsutbetalinger i fremtiden.

I Hordaland forventes det å øke med 15 prosent, mens i Trøndelagsfylkene forventes en økning på rundt ti prosent. I Aust-Agder derimot, ventes det å falle med fire prosent, noe som gir en prisforskjell på omlag 20 prosent mellom billigste og dyreste fylke.

– Forskjellene skyldes i hovedsak regionale variasjoner i nedbørsmengde. Det vil også være avhengig av byggepraksis, slik at noen kommuner er bedre forberedt på klimaet enn andre, sier Eklo.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.