Har du sett en dvergkalv før?

– De er utrolig søte, de ligner på dachshunder, sier matmor Kristin Fjellseth.

En dvergkalv ble født på Namdalseid i Nord-Trøndelag.

Dvergkalvene ser ut som helt vanlige kalver, unntaket er de korte beina.

Ikke bare ett, men to små mirakler har kommet til verden i Namdalseid. At kyr får tvillinger er ikke dagligdags, men det er heller ikke uvanlig. Det som derimot er uvanlig er dvergkalver.

– Det var mannen min som tok imot kalvene. Da han kom inn for å fortelle meg om kalvene lo han og sa «Hva er det som har kommet nå?», forteller gårdbruker Kristin Fjellseth.

Dvergkalv

Gårdbrukerne var usikre på om kalvene kom til å overleve, men kalvene ser nå ut til å være helt friske.

Foto: Espen Holtan / NRK

Det var Namdalsavisa som først omtalte saken.

Gårdbrukerne hadde ingen anelse om at kviga ventet tvillinger, de visste heller ingenting om at kalvene som lå i magen var dverger.

– Det er ganske sjeldent med tvillingfødsel, så det var ikke noe vi hadde mistanke om. Tvillingfødsel er tøft for ei kvige.

Sjeldent syn

Å se dvergkalver er ikke hverdagskost, heller ikke for veterinæren som har undersøkt kalvene.

– Dyrlege har sett på dem og han kan ikke komme på et lignende tilfelle, forteller Fjellseth.

Professor i reproduksjon ved NMBU Veterinærhøyskolen, Olav Reksen bekrefter at dette er veldig sjeldent.

– Dvergkalver er i utgangspunktet veldig sjeldent, men at de både er tvillinger og at begge samtidig er dverger er veldig sjeldent. Noe slikt har jeg knapt hørt om, sier Reksen.

Olav Reksen

Professor ved NMBU Veterinærhøyskolen, Olav Reksen har knapt hørt om tvillingkalver hvor begge er dverger.

Foto: nmbu.no

Han tror det er snakk om en arvelig effekt og at slike fenomener skal rapporteres inn.

Gårdbrukerne har nå kontaktet Geno SA for å prøve å finne ut hva som har skjedd. Geno er et samvirkeforetak som driver med avlsarbeid og utviklingen av populasjonen av Norsk Rødt Fe. Det er de som tilbyr inseminering av kyr og kviger i Norge.

Blir ikke melkekyr

Begge kalvene var kukalver, men de blir neppe satt inn i melkeproduksjon.

– Slik det ser ut nå så ser de ut til å bli friske, men de blir nok ikke melkekyr, sier Fjellseth.

Årsaken til dette er at små kyr produserer mindre melk enn de større kyrne.

– For hver liter melk som produseres går det 400 liter blod gjennom juret. Små kyr har mindre jur og klarer derfor ikke å produsere like mye som de store, forteller Reksen.

Fjellseth og mannen var usikre på om kalvene var syke og om de kom til å overleve.

– Det ser ut som om de er helt friske og at de kommer til å klare seg, forteller Fjellseth.

Kalvene kommer ikke til å bli brukt til melkproduksjon, men Fjellseth skriver i en kommentar på Facebook at de ikke kommer til å bli pølser og at hun blir mer og mer fortapt i de to kalvene.

Dvergkalv

Dvergkalver er ikke dagligdags. Enda sjeldnere er det at ei ku får tvillinger hvor begge er dverger.

Foto: Espen Holtan / NRK
Lause kalvar

Slik ser en vanlig kalv ut.

Foto: Hilde Zahl / NRK