NRK Meny
Normal

Dugnad skal stanse livstruende sykdom

Alle norske storfebesetninger er i ferd med å kartlegges for å unngå at en livstruende kalvesykdom skal spres mellom gårdene.

Bonde Odd Arne Sæthertrø

Kalvene er friske i fjøset hos bonde Odd Arne Sæthertrø, men tre prosent av alle norske kalver dør hvert år. En tredjedel på grunn av to vanlige infeksjoner, som nå skal bekjempes.

Foto: Eivind Aabakken

Bonde Odd Arne Sæthertrø har selv mistet kalver på grunn av den svært vanlige infeksjonen som bare i Trøndelag fører til 270 kalvedødsfall i året.

Tre prosent av kalvene i norske storfefjøs dør hvert år, og hvert tredje dødsfall skyldes luftveisinfeksjonen BRSV og BCoV, som gir smittsom diaré.

Gårder kartlegges

Veterinær Kolbjørn Nybø

Næringa vil at færre kviger skal dø av to svært vanlige infeksjoner. Veterinær Kolbjørn Nybø sier at kjøp og salg av dyr ikke bør skje fra gårder som har hatt sykdommene BRSV og BCoV.

Foto: Eivind Aabakken

Veterinær Kolbjørn Nybø sier at alle norske storfefjøs om få uker er kartlagt for å få en oversikt over hvilke gårder som har de to mest utbredte infeksjonene blant storfe i Norge.

– Smitten kan unngås hvis dyr ikke flyttes fra gårder som har hatt sykdommen, sier Nybø.

Vil bekjempe sykdom

– For å få bukt med sykdommene vil det bli jevnlig undersøkelser av alle norske storfebesetninger, både kjøtt og melkebesetninger, for å avklare om det er smitte i fjøsene. Fagmiljøene legger også opp til god kontroll med kjøp og salg av dyr, sier prosjektleder og veterinær i Tine rådgivning, Anne Cathrine Whist.

Målet er å redusere antibiotikabruken hos kalver med 75 prosent om man lykkes med dugnaden og bekjemper sykdommene.

Kyr på beite

Næringa vil unngå at dyr flyttes fra gårder som har hatt infeksjonene BRSV og BCoV. Det kan være med å bekjempe den livstruende sykdommen blant kalver.

Foto: Eivind Aabakken

Vil ha friske dyr

Bonden fra Åker samdrift i Åsen, Odd Arne Sæthertrø, sier det er en påkjenning når kalver dør av luftsveisinfeksjonen som er så vanlig i norske storfefjøs.

– Det er utrivelig

– Hvordan ser du at kalvene får sykdommen?

– De blir snørrete og henger med ørene. De ligger utstrakt og ikke slik de pleier. En del kviger som får sykdommen klarer vi ikke å berge, forteller han.

Kalv

Sentrale aktører i næringa prøver å få bukt med to vanlige infeksjoner hos kalver som hvert år fører til omfattende kalvedød.

Foto: Eivind Aabakken