Drosjetopp kjørte uten løyve

Drosjeeieren satt i styret i det lokale drosjeselskapet og hadde fem biler på veien. Så viste det seg at han ikke hadde løyve til å kjøre taxi.

Taxi

Ingen oppdaget at styremedlemmet i drosjeselskapet hadde flere biler på veien uten å ha løyve.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Drosjefirmaet til mannen fra Melhus i Sør-Trøndelag ble oppløst i mai 2012, men nesten to år senere har mannen flere biler i trafikk.

Siden verken politi eller vegvesen har stoppet noen av bilene i rutinekontroll, ble ikke den ulovlige kjøringen oppdaget.

– Jeg kan ikke huske at vi har vært borti noen lignende saker. Vi utøver ikke kontrollmyndighet ute på veiene, det er det andre myndigheter som gjør, sier samferdselssjef i Sør-Trøndelag, Odd Moldestad til NRK.

Ble ikke oppdaget

Odd Moldestad

Samferdselssjef Odd Moldetad sier mannen har kjørt ulovlig.

Foto: Sør- Trøndelag fylkeskommune

Heller ikke drosjeselskapet Sør- Trøndelag taxi, som hadde kjøreavtale med mannen, oppdaget at han kjørte uten løyve.

Daglig leder i Sør-Trøndelag taxi, Tor Holm, sier de alltid kontrollerer om nye drosjeeiere som kommer til selskapet, har nødvendige tillatelser. Om noen faller ifra, blir det sjeldent oppdaget.

– Det har vi ikke rutiner for, bekrefter Holm overfor NRK.

Fikk tips

Taxi

Mannen sitter styret i taxi-selskapet.

Foto: ScanStock

Det var først etter tips utenfra at drosjeeieren ble kontaktet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. I møtet med fylkeskommune innrømmet melhusmannen å ha kjørt ulovlig.

– Du skal ha løyve for å utøve ervervsmessig transport etter yrkestransportloven, så her snakker vi om et lovbrudd, sier Moldestad.

Vil starte nytt selskap

Samtidig som mannen innrømmer ulovlig kjøring, står drosjeeieren bak en nytt drosjeselskap i Melhus som ønsker løyve. Samferdselssjefen forstår at det kan virke litt merkelig dersom fylkeskommunen godkjenner det nye selskapet.

– Det har jeg forståelse for, men vi har en prosedyre på dette som vi må følge. Dersom det ikke finnes noen rettslig avklaring, så er det vanskelig for oss å ta hensyn til det, sier Moldestad.

Sitter i styret

Drosjeeieren som i nesten to år har kjørt uten løyve, sitter selv i styret i Sør-Trøndelag taxi. Daglig leder Tor Holm mener det ikke har noen betydning for hvordan saken blir behandlet i selskapet.

– Han har orientert styret nå. Styret har tatt orienteringen til etterretning. Vi har nå nedfelt at det ikke skal benyttes løyver som ikke er lovlige, forklarer Holm.

Den omtalte drosjeeieren har ikke svart på henvendelser fra NRK.