Dropper ut fra ungdomsskolen

Flere og flere elever faller fra allerede i ungdomsskolen. Nå må de ha hjelp til å komme seg tilbake på skolebenken.

Maya anslår at hun har et fravær på 40 dager

Maya anslår at hun har et fravær på 40 dager.

Foto: Elasabeth Skarrud / NRK

Ingvild Gran

Ingvild Gran i Los-prosjektet har ikke tall på hvordan utviklingen på fraværet har vært de siste årene.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

– Vi mangler en oversikt. Vi har ikke tall som viser utviklingen som har vært de siste årene, sier prosjektleder for Los-prosjektet i Trondheim, Ingvild Gran.

Prosjektet går ut på at elevene får tett oppfølging for å komme seg tilbake på skolebenken og er en forsøksordning en rekke kommuner i åtte fylker med på.

– Roping og kjefting hjalp ikke for meg, forteller Maya, som nå har fått hjelp til å komme på rett spor.

Rektorer i Trondheim melder om at fravær er et økende problem. De opplever det som vanskeligere å motvirke stort fravær nå enn hva det var tidligere.

Les også: Utøya-ungdommer dropper ut av skolen

Fravær på 40 dager

Flere forskere NRK har vært i kontakt med har inntrykk av at fraværsøkningen er et nasjonalt fenomen.

Maya ser ut som en sunn og helt normal tenåring, men hun anslår at hun har vært borte fra skolen i mer enn 40 dager. Maya har blitt hjulpet tilbake til skolen gjennom Los-prosjektet.

– I starten av 10. klasse var jeg mye borte fordi jeg var sent oppe. Foreldrene mine sa at jeg måtte legge meg tidligere, men selv om jeg gjorde det var det veldig vanskelig. Jeg er jo et menneske som liker å sove, forteller Maya.

Les også: Høyt fravær på skolen ødelegger jobbmuligheter

Vanskelig å kartlegge fraværet

Verken Kunnskapsdepartementet eller andre klarer å skaffe nasjonal statistikk, men rektor Inger Hilstad ved Huseby skole i Trondheim tror ikke hun er alene om å ha altfor stort fravær.

– Jeg har et inntrykk av at motivasjonen til eleven har falt de siste årene, sier Hilstad.

Ingvild Gran i Los-prosjektet tror at årsaken til at fraværet starter kan være alt fra sykdom, mobbing, skilsmisse eller andre ting. Hun sier at de færreste av ungdommene roter seg bort i dop eller henger på kjøpesentre, men de sitter hjemme på data.

– Det er mange av disse som bruker data veldig mye. Det er en utfordring og noen tenker også selv at de må begrense det, sier Gran.

Hun sier at data for mange representerer trygghet, noe som ikke er lett å gi fra seg.

Les også: Denne skolen har null fravær og ingen «drop out»-elever

Fikk hjelp

Foreldrene til Maya ga på ingen måte blaffen. Likevel måtte det et samarbeid mellom skole, foreldre og Los-prosjektet til for å få henne tilbake på skolebenken.

– Det er viktig å ta det litt rolig, og få meg til å se alvoret i det. Jeg tror hjelp av foreldrene og lærere er bra. Det er stor hjelp hvis lærerne gir deg litt egenbehandling slik at man kommer seg på riktig spor igjen. Venner som alltid støtter opp er også vel så viktig.