Her dropper de karakterer for å dempe psykisk press

Thora Storm videregående skole i Trondheim vil dempe karakterpresset, og dropper karakterer i enkelte fag denne høsten.

Thora Storm videregående skole

Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Foto: Erland Knutsen/NRK

I praksis betyr det at elevene i større grad enn før får vurderinger og tilbakemeldinger uten tallkarakter fram til jul.

– Vurdering for læring

– Dette gjør vi for å redusere fokus på selve tallet, og forsterke vurdering for læring. Vurdering for læring, er i motsetning til rene karakterer, ment å gi elevene tilbakemeldinger som bidrar til at de er mer aktive i vurderingsprosessen, opplyser assisterende rektor Per Magnus Mathisen til NRK.

Skolen i Trondheim vil nå gi elevene hyppige og gode tilbakemeldinger. Målet er å fremme motivasjonen og gleden ved å lære.

– Samtidig kan denne reduksjonen fjerne noe av det opplevde stresset og presset blant elevene, mener Mathisen.

Engelsk og norsk

Skolen gjennomfører dette som et pilotprosjekt i enkelte klasser i norsk og engelsk.

De øvrige elevene ved skolen får karakterer som normalt i høst. Per Magnus Mathisen forteller at han ikke vet om andre skoler som har gjort noe lignende.

– Vår erfaring har gjennom mange år vært at tallkarakteren i mange tilfeller kan virke motiverende, men at den også i stor grad kan være til hinder for elevenes fokus og forståelse av hva de skal lære. Tallkarakteren virker ikke læringsfremmende i seg selv, mener han.

– Ingen motsetning

Bente Thorsen (Frp)

Bente Thorsen er utdanningspolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet.

Foto: Fremskrittspartiet

Utdanningspolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet, Bente Thorsen, mener det ikke er noen motsetning mellom å gi karakterer og gode tilbakemeldinger.

– Vi mener det er viktig at elevene får karakterer, slik at de vet hvor de står. Men samtidig skal de selvfølgelig få gode og sanne tilbakemeldinger fra lærerne, sier hun til NRK.

Fremskrittspartiet ønsker karakterer helt ned i femte klasse i flere fag, og i alle fall i den videregående skolen.

– Jeg får bare håpe at elevene i Trondheim ikke får sjokk når de skal ta eksamen, sier Bente Thorsen.