Dropper eldreløft i Trondheimsbudsjettet: – Dramatisk og sterkt beklagelig

Ledende politikere i Trondheim lover å finne penger slik at det blir flere sykehjemsplasser. Høyre og Frp er i tillegg kritisk til økt eiendomsskatt.

Politikere i Trondheim hører på rådmannens fremlegging av budsjettforslaget for 2018

Politikerne i Trondheim fikk høre rådmannen legge frem sitt budsjettforslag for 2018 onsdag. Rådmannen foreslår at Trondheim likevel ikke øker bemanningen i eldreomsorgen etter den såkalte eldreplanen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er rådmannen som i sitt budsjettforslag for 2018 foreslår at Trondheim likevel ikke øker bemanningen i eldreomsorgen etter den såkalte eldreplanen.

Antall senger på institusjoner foreslås mer enn halvert sammenlignet med den opprinnelige planen.

– Det synes jeg er dramatisk og sterkt beklagelig. Jeg er nok enig med rådmannen i at det er behov for å effektivisere, men kanskje ikke innenfor tjenester til eldre hjemmeboende eller i sykehjem, sier Frps gruppeleder Elin Marie Andreassen til NRK.

– Ikke senk ambisjonene

Høyres Ingrid Skjøtskift advarer mot å senke ambisjonene innen helse og velferd:

– Jeg synes generelt at man aldri skal være tilhenger av å senke ambisjonsnivået på helse- og velferdsområdet. Det vi må se på, er fordelingen mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, mener Skjøtskift.

Ingrid Skjøtskift, gruppeleder for Høyre i Trondheim, hører på rådmannens budsjettforslag for 2018

Høyres Ingrid Skjøtskift reagerer på rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten. Hun påpeker at Trondheim nå har en rekordhøy skatteinngang.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ap vil omprioritere

Også Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage lover å finne en løsning der det ikke blir reduserte ambisjoner for de eldre og ikke kuttes stillinger i ungdomsskolen.

– Nå ser vi konsekvensen av den blåblå regjeringens skattekutt. Her medfører det store kutt blant annet i lærertettheten på ungdomstrinnet og en redusert opptrapping i bemanningen i eldreomsorgen. Vi synes det blir veldig krevende å være med på dette, sier Waage.

– Jeg tror dessverre vi er nødt til å finne reelle omprioriteringer lokalt i Trondheim, for jeg har liten tro på at Høyre og Frp kommer med mer penger fra Staten, sier Waage til NRK.

Andreassen i Frp vil se nærmere på forslaget før hun uttaler seg, men legger til:

– Det er ikke antallet lærer per elev som er saliggjørende for hvor mye elever lærer.

Demokratenes Svein Otto Nilsen er kritisk til et kutt på fire millioner kroner innen psykisk helse og rus.

– Et av de alvorligste forslagene rådmannen kom med var å ta ned aktivitet for området psykisk helse og rus på grunn av redusert statlig støtte, uttaler han til NRK.

Aps Geir Waage hører på at rådmannen i Trondheim legger frem sitt budsjettforslag for 2018

Aps Geir Waage hører på at rådmannen i Trondheim legger frem sitt budsjettforslag for 2018.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Økt skatt og rekordhøy gjeld

Både Høyres Skjøtskift og Frps Andreassen reagerer på rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten med nesten 50 millioner kroner. Skjøtskift påpeker at Trondheim nå har en rekordhøy skatteinngang.

I tillegg er gjelda i kommunen nå beregnet til å være 72.000 kroner per innbygger, og det er mer enn i Oslo, Bergen og Stavanger.

Andreassen vil se på tiltak for å redusere gjelda, og Skjøtskift er også bekymret:

– Det er innbetalt ekstraordinære avdrag den siste tida, og det kommer til å bli det også fremover. Likevel stanger vi i taket når det gjelder de såkalte handlingsreglene, og bryter dem delvis også i de neste tre-fire årene. Det synes vi ikke er særlig gunstig. Vi skal ikke skjønnmale gjeldsutviklingen i Trondheim.