Droner og luftskip over Trøndelag

Mannskap fra 18 NATO-land trener på etterretning og overvåkning på Ørlandet.

Mannskap fra 18 NATO-land trener på etterretning og overvåkning i Trøndelag.

Øvelsen «Unified Vision» startet på Ørland hovedflystasjon forrige mandag, og det er nå full militær aktivitet både i lufta, på sjøen og på bakken.

Det hele foregår som et spill, med etterretning, overvåkning og rekognosering som grunnmur.

Ludwig Decamps

Ludwig Decamps, direktør i NATOs internasjonale stab.

Foto: Anders Ulvolden / NRK
Verdenspressen på NATO-øvelse

Verdenspressen er tilstede på Ørlandet og følger øvelsen tett.

Foto: Anders Ulvolden / NRK
NATO-øvelse på Ørlandet

Rundt 2.500 NATO-personell er involvert i nettverksøvelsen.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Samle og dele informasjon

Hensikten er å utnytte ulike ressurser for å samle inn og dele informasjon. Informasjonen skal deles mellom Nato-landene og fremme felles samarbeid.

– Vi ser på hvordan vi bedre kan dele datainformasjon og overvåking innenfor alliansen for å støtte en operasjon, sier Ludwig Decamps, direktør i NATOs internasjonale stab.

Avviser Ukraina-sammenheng

Selv om NATO-samlingen sammenfaller med urolighetene mellom Russland og Ukraina, avviser NATO-ledelsen at øvelsen har noen sammenheng med urolighetene i øst.

– Dette har ikke noe med situasjonen i Ukraina å gjøre. Øvelsen har vært planlagt i to år, og nå blir den gjennomført. Jeg tror den må sees i sammenheng med NATOs overordnede mål om å forbedre beredskapen til å kunne møte en hvilken som helst trussel vi måtte bli stilt overfor, sier Decamps.

Verdenspressen er til stede på Ørlandet og følger øvelsen tett.

– Vi er spesielt interesserte i hva NATO gjør akkurat nå på grunn av konflikten mellom Ukraina og Russland. Vi vil se hvilke nye systemer NATO har på plass. Dette er tydeligvis en veldig viktig øvelse for å integrere etterretningsinformasjon bedre fra alle de ulike NATO-landene, sier Mattew Dalton, reporter i The Wall Street Journal.

Mange nasjoner

Italienske droner sendes opp i lufta for å gi informasjon ned til hovedkvarteret.

Denne informasjonen blir tatt i bruk av 1.500 NATO-personell på Ørlandet, og av 1.000 andre som befinner seg på ulike steder i verden.

I tillegg har både Sverige og Australia observatører, samtidig som flere internasjonale organisasjoner deltar under øvelsen. Disse bidrar blant annet med infrastruktur for datatrafikk.

– Det er også mennesker som jobber i Belgia, på Sardinia og flere steder i USA som er linket direkte inn imot dette. Vi kan se bildemateriale fra forskjellige steder i verden som linkes inn i øvelsen for å teste at deres datasystemer er på plass, sier leder for Ørland hovedflystasjons planleggingsteam, major Thomas Baardsgaard.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, programleder Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens første Midtnytt