Tiltale: Drept med over 100 bajonettstikk

Politiet mener 27-åring stakk Råger Holte over 100 ganger med bajonett på Ler i januar. Nå ber statsadvokaten om at tiltalte skal dømmes til forvaring.

Ler

38 år gamle Råger Holte ble funnet død i hjemmet sitt på Ler i Melhus den 25. januar i år.

Foto: Stein Lorentzen

Rettssaken mot 27-åringen som er tiltalt for drap er beramma til den 16. oktober, og nå er tiltalebeslutninga klar.

Døde etter kort tid

Statsadvokat Per Morten Schjetne legger til grunn at Råger Holte ble drept i sin bolig i Melhus natt eller morgen til den 24. januar i år. Politi og påtalemyndighet mener 27-åringen stakk Holte mer enn 100 ganger med bajonett i hode, hals og flere deler av kroppen. Han skal ha dødd etter kort tid av forblødning og lungekollaps.

Råger Holte

38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i sitt hjem i januar.

Foto: Privat

Tiltalt for flere forhold

I tiltalen kommer det også fram flere forhold mot 27-åringen. Den nyeste forholdet skal ha skjedd i fengslet i mars. Da skal han ha angrepet en person i fengslet. Han er også tiltalt for å ha utøvet vold mot sin egen fastlege som i september i fjor hadde nektet å skrive ut resept på Sobril.

Det siste forholdet er over et år gammelt. I mai 2016 skal han ha truet med å drepe flere politibetjenter og politistudenter og sagt at han skulle ta familien og barna deres. Til slutt spyttet han politistudenten i ansiktet. For dette er han tiltalt etter straffelovens paragraf 155 som omhandler vold og trusler mot offentlig tjenestemann.

Vil han skal dømmes til forvaring

I en e-post til NRK skriver statsadvokat Per Morten Schjetne at de mener forvaring vil være riktig i denne saken:

– Vi mener – på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering – at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd. Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet, og har derfor tatt forbehold om påstand om dom på særreaksjonen forvaring. Tiltalte er vurdert som strafferettslig tilregnelig.