Dommer var inhabil – drapssak må behandles på nytt

En rettssak etter et drap på Byåsen i Trondheim må gå om igjen fordi en av dommerne var inhabil.

Bilder fra politiet i Byåsen-drapet

HAVNET PÅ AVSATSEN I TRAPPA: Den nå dømte mannen hadde flere sjanser til å komme seg unna moren mens hun lå skadd, mente aktor i retten.

Foto: POLITIET

I februar ble en 34 år gammel mann dømt til 11 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett for å ha drept moren sin på Byåsen i september i fjor. Frostating behandlet anken i mai og kom fram til samme konklusjon.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet hele dommen.

Årsaken er at en av dommerne i lagmannsretten også deltok under varetektsfengslingen av mannen, skriver Rett24.

Deltakelse i varetektsfengsling fører normalt ikke til inhabilitet ved en senere hovedforhandling, men i denne saken ble mannen fengslet etter en paragraf i straffeprosessloven som ifølge rettspraksis fører til at dommeren vil være inhabil ved en senere hoved- eller ankeforhandling.

– Jeg hadde fokus på selve saken, og jeg gikk jo bare ut fra at dette var i orden. Men i forbindelse med anken til Høyesterett gikk jeg gjennom hele saken på nytt, og det var da jeg oppdaget at dommeren allerede hadde vært involvert på et tidligere stadium, sier mannens forsvarer, advokat Ole Strømmen, til Rett24.

Saken vil trolig komme opp for retten på nytt i løpet av høsten.