Døves kirke

Døves kirke ble bygget i 1927. Den står på Riksantikvarens liste over verneverdige kirker. Kirken har en spesiell utforming, med hellende gulv inn mot alteret, slik at det skal være enklere å følge gudstjenesten, som foregår på tegnspråk.

Døves kirke
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om Døves kirke: