Dora

Dora er et av de fremste krigsminnene i Trondheim, og et bygg som ble bygd som ubåt-bunker. Det skulle bli den største marinebasen i nord-Europa med plass til 16 ubåter og rundt 200.000 tyskere. Bygget er en av de største og mest solide påminnelsene etter 5 år med krig i Norge.

Dora
Foto: Per Kristian Johansen / NRK

Hør: