Solgte bær svart for 21 millioner kroner

I seks år reiste mannen over grensa til Sverige for å kjøpe bær som han solgte langs veien og på bensinstasjoner. Bærene ble solgt svart, og nå må mannen sone i fengsel.

Jordbær

Mannen solgte blant annet jordbær langs veien flere steder i Norge. Han omsatte bær for over 21 millioner kroner, men betalte ikke skatt av inntektene. Nå må bærselgeren belage seg på 14 måneder i fengsel.

Foto: Elin Aandal-Herseth / NRK

Mannen solgte bær for over 21 millioner kroner, men unnlot å betale skatt på inntekten han fikk fra salget. Nå er han dømt for skatteunndragelse og brudd på både lignings- og bokføringsloven.

Sør-Trøndelag tingrett har dømt trønderen til fengsel i ett år og to måneder. Han må også betale en bot på 80 000 kroner.

Saken gikk som tilståelsessak.

Solgte fra bod

Det var i 2007 at mannen, som er i slutten av 50-årene, startet med salg av jordbær. Året etter satset han også på andre bærtyper, og omsetningen økte.

Mannen importerte bærene fra Sverige og solgte dem på stands langs veier og ved bensinstasjoner i hele Trøndelag og deler av Nordland og Østlandet.

Fram til oktober 2013 hadde mannen omsatt bær for over 21 millioner kroner, men dette skjedde uten at virksomheten ble registrert i merverdiavgiftsregisteret og uten at det ble sendt inn omsetningspapirer til skatteetaten.

Det ble heller ikke ført regnskap, og til tross for at mannen drev næringsvirksomhet, leverte han inn forhåndsutfylt selvangivelse i alle år, noe som er brudd på både lignings- og bokføringsloven.

Hele 74 ganger reiste mannen over til Sverige med penger for å kjøpe bær. Hvert beløp var på over 25 000 kroner, og dermed brøt han også tolloven ved å ikke oppgi dette til myndighetene.

Alvorlig økonomisk kriminalitet

Retten mener mannen har gjort seg skyldig en alvorlig form for økonomisk kriminalitet.

– Mannen har drevet helsvart i over seks år, derfor blir også omfanget stort. Jeg konstaterer at dommen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand, sier politiadvokat Karin Hvidsten Roven, som er aktor i saken.

Til sammen har han unndratt moms og skatt på 2,5 millioner kroner. At dette har skjedd systematisk og over flere år finner retten skjerpende. Mangelen på regnskap og den betydelige omsetningen like så.

– Straffen er for streng

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, sier hans klient vurderer å anke straffeutmålingen.

– Vi mener straffen på ett år og to måneder er for streng. Det er heller ikke lagt nok på vekt på formildende omstendigheter, som at dette skjedde for en stund siden og at han har tilstått og dermed bidratt til å oppklare saken, sier Svanem til NRK.

Avhengig av tips

Skatteetaten er gjort kjent med dommen.

– Jeg kan ikke kommentere dommen spesielt, men som det framgår av saken har den stort omfang. Svart salg er dessverre ikke enestående, men det spesielle med denne saken er at noen har fått holde på så lenge, sier avdelingsdirektør for skattekrim, Ingunn Aarnes ved Skatt Midt-Norge, til NRK.

Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroller med sesongbetont arbeid. I tillegg får etaten inn tips og andre henvendelser de følger opp. Det var et samarbeid mellom flere etater som førte til at bærselgeren fra Trøndelag ble oppdaget.

– I slike saker er vi helt klart avhengig av tips fra publikum. Vi har ikke ressurser til å kontrollere hver eneste bærselger, sier Aarnes, som ikke utelukker mørketall.
-Vi vet at mange kanskje selger litt av årets avlinger, men det blir på et annet nivå enn denne selgeren som har gjort big business av bærsalget sitt.

Se etter kassaapparat

Aarnes oppfordrer kundene til å være oppmerksomme når de betaler selgere som omsetter varer langs veien og på torg.

– Kundene har alltid et valg, og den letteste måten å sjekke om selger har rent mel i posen på, er å se etter om beløpet slås inn på et kassaapparat. Et salg skal registreres på denne måten eller ved bruk av kortterminal. Vi har alle et samfunnsansvar vi må være oss bevisst, både når det gjelder svart omsetning og svart arbeid, sier avdelingsdirektøren.