Dømt for overgrep mot barnebarn

Tingretten mente mannen i 60-årene begikk overgrepet i søvne, men Frostating lagmannsrett har nå dømt ham til åtte måneders fengsel.

Trondheim tinghus

60-åringen ble dømt for seksuelle overgrep mot barnebarnet i Trondheim tinghus.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mannen i 60-årene fra Trondheim er dømt etter å ha vært tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barnebarnet som var under 16 år på denne tiden.

Mannen ble i utgangspunktet frikjent for overgrepet i Sør-Trøndelag tingrett i 2016. Begrunnelsen var at det var gjort i søvne.

Den gang la den rettsoppnevnte sakkyndige fram forskning som tilsa at det er mulig å begå slike handlinger i søvne, og i retten ble det ført bevis for at tiltalte har en historikk med søvngjengeri.

Påtalemyndigheten anket dommen og mannen er nå dømt til åtte måneders fengsel av Frostating lagmannsrett.

Masserte barnebarnet

Overgrepet skjedde i 2014 da barnebarnet, en jente, var 14 år. Hun skulle overnatte hos besteforeldrene og dele seng med bestemoren. Dette hadde hun gjort gjennom hele oppveksten.

Bestefaren skal ha lagt seg i sengen og begynt å massere barnebarnet på ryggen og nakken. Å massere hverandre var en vanlig handling blant medlemmene i familien, heter det i dommen.

Jenta våknet imidlertid av at bestefaren tok henne på underlivet. Bestefaren forklarer at han må ha sovnet, fordi han husker ikke noe før han våknet av at barnebarnet sto opp.

Mener tiltalte var bevisst

Rettssaken ble holdt i Frostating lagmannsrett i starten av februar.

Den rettsoppnevnte sakkyndige gjennomgikk sin rettspsykiatriske erklæring, hvor han konkluderte med at den tiltalte ikke var bevisstløs da handlingene pågikk.

Lagmannsretten var enig i med den sakkyndige, i tillegg la de vekt på at handlingen skjedde som en fortsettelse av masseringen uten noe tidsopphold av betydning.

Videre finner lagmannsretten det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med forsett, står det i dommen.