Dømt for grov familievold

Frostating lagmannsrett har avvist anken i en familievoldssak. Tiltalte ble dømt til to år og seks måneders fengsel i tingretten. Han anket fordi han nektet å ha gjort noe av det han var tiltalt for.

Siste fra Trøndelag