Faren til det døde barnet venta på dommedag

Faren til den døde ettåringen i Vanvikan forventa at det skulle skje en dramatisk hendelse for jorda, knytta til kometen ISON.

Kometen ISON

Kometen ISON passerte sola sist torsdag.

Foto: Bruce Gary, http://www.brucegary.net/ISON/

Flere personer fra det kommunale og interkommunale omsorgsapparatet var i dagene før barnet ble funnet dødt bekymra for barnet. Det kommer fram i lagsmannsrettens kjennelse som stadfesta at faren fortsatt skal varetektsfengles.

Frykta noe kunne ramme familien

De kommunalt ansatte var redde for hva den siktede kunne gjøre mot sin familie, for å beskytte dem mot kometen og det han mente kom til å bli verdens undergang.

Dagen før dødsfallet endra foreldrene barnets navn for å gi det et kristent navn.

Barnet ble tatt ut av barnehagen, fordi familien skulle være samla i forbindelse med dommedag som skulle inntreffe sist torsdag. Da hadde foreldrene forberedt seg på at verden skulle gå under.

– Den siktede har forventa at noe skulle skje av religiøs art. Vi vil ikke utdype dette nærmere, men det er en del av helhetsvurderinga, sa lensmann Gunnar A. Solli under en pressekonferanse i etterforskninga.

LES: – Venta noe religøst skulle skje

Kjente undergangsprofetier

Asbjørn Dyrendal

Professor Asbjørn Dyrendal sier nettsamfunn utvikler dommedagsprofetier.

Foto: Scanpix
ISON ved perihelium

Astronomer tror at kometen ISON har gått i oppløsning.

Foto: SOHO/NASA

– Denne typen forestillinger er ikke uvanlige, sier professor og religionshistoriker Asbjørn Dyrendal ved NTNU til NRK.

Han vil ikke kommentere den tragiske saken, men sier at denne typen forestillinger er godt kjent.

– Folk søker sammen på internett. Der kan det dannes grupper som utvikler forestillinger knytta opp mot hendelser som kan skje i forbindelse med himmellegemer, jordskjelv og stormer, sier Dyrendal.

Slik var det også i forrige uke. Mange var opptatt av hvordan det skulle gå med kometen ISON, som passerte sola sist torsdag klokka 19.25.

Riktignok skulle det skje i en avstand på 1,2 millioner kilometer. Mye tyder nå på at kometen har blitt oppløst og gått i stykker.

Hundreårets komet

Helt siden kometen ble oppdaget i 2012 har ISON skapt interesse i spesielle miljøer så å si verden over.

Med ISONs solpassering er det første gang astronomer har fått muligheten til å studere en fersk komet gå i en slik bane.

Kometen har blitt kalt hundreårets komet, på grunn av de mulige utsiktene til at den skulle utløse et spektakulært lysshow på himmelen.

Men enkelte frykta at noe alvorlig skulle skje, flere måneder i forkant av hendelsen utvikla det seg nettgrupper som diskuterte dette.

– I noen internasjonale nettsamfunn ble det gitt klart uttrykk for forestillinger om at noe alvorlig kom til å ramme jorda i forbindelse med at kometen passerte sola.

Andre nettsamfunn tok avstand fra disse ideene for flere måneder siden, og redegjorde for hvorfor folk ikke skulle gå rundt og tro på dette, forteller Dyrendal.

Eldgamle dommedagsprofetier

Religionshistorikeren sier det er ulike former for dommedagsprofetier. Mange handler om at det skal skje gode ting. Men andre har tanker om at det kan skje ulike former for naturkatastrofer.

– Det er ofte de samme typer forestillinger som dukker opp igjen og igjen, knytta til blant annet himmellegemer. Det er forestillinger om dommedag som sirkulere i ulike forum på internett.

Folk søker sammen og bekrefter hverandre, og vil ikke høre på motargumenter.

– Hvordan ser du på at politiet også ser på foreldrenes forestillinger knytta til denne kometen?

– Det er åpenbart at politiet må ha oversikt også over dette, sier religionshistoriker Asbjørn Dyrendal.

– Noen tar konsekvenser av det de tror på, flytter ut på landet og bygger bombehus. Så har du den psykologiske tilbaketrekkinga. Ulike former for psykiske problem kan bli forsterka. Andre igjen lever helt vanlige liv.

Gutt død Vanvikan

Barnet som døde i Vanvikan i forrige uke hadde foreldre som venta på dommedag.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix