NRK Meny
Normal

Dobling i brudd på arbeidsmiljøloven

Fra 2013 til 2014 var det en dobling i antallet brudd på arbeidsmiljøloven innen helse- og velferdsområdet i Trondheim kommune.

Rådhuset i Trondheim

Brudd på arbeidsmiljøloven i Trondheim kommune var igjen tema på formannskapsmøtet.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

I 2010 ble Trondheim kommune anmeldt for over 26.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helse- og omsorgstjenesten. Bruddene gjaldt i hovedsak arbeid i flere søndager på rad, sammenhengende arbeidstid og kortere fritid enn tillatt. Kommunen satte etter dette i gang tiltak for å få ned antall brudd.

Etter få år med nedgang viser en rapport nå en dobling i antallet brudd på arbeidsmiljøloven på ett år.

Kommunaldirektøren måtte svare

Helge Garåsen

Kommunaldirektøren i helse og velferd, Helge Garåsen, måtte i formannskapsmøtet svare på hvorfor lovbrudd på arbeidsmiljøloven er doblet på ett år.

Foto: NRK.

Under formannskapet tirsdag ville politikerne vite hvorfor kommunen faller tilbake til gamle synder. Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, mener kommunen siden 2010 har hatt et sterkt fokus på organisering av arbeidstid og gjennom det en reduksjon av brudd på arbeidsmiljøloven.

– I 2013 ble enhetene med brudd på arbeidsmiljøloven fulgt opp ukentlig og med krav om rapportering på hvilke tiltak de ville iverksette for å unngå framtidige brudd, forklarte Garåsen.

Kommunaldirektøren forklarte at i 2014 sluttet denne oppfølgingen, men gikk over til å rapporter kvartalsvis. Garåsen mener og at økningen i antallet ansatte kan være noe av årsaken til doblingen.

– En tilfeldig periode i 2014 viser gjennomsnittlig bemanning er 51960 vakter per måned. For samme periode i 2013 er gjennomsnittlig bemanning 50340 vakter per måned. Mange av enhetene organiserer tjenester dag, kveld og natt uken igjennom. En endring i arbeidsplanen kan resultere i flere brudd.

Fremdeles bryter kommunen loven når det gjelder søndagsjobbing.

For lite fokus

Geir Waage

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, mener at det høye tallet på antall lovbrudd viser at det har vært for lite fokus på problematikken.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, mener formannskapet burde fått beskjed om statusen på antall brudd på arbeidsmiljøloven.

– Formannskapet har tidligere vedtatt at dette skal vi få automatisk beskjed om. Dette burde vi få beskjed om, uten at jeg stilte spørsmålet, sier Waage. Han mener også at mange av bruddene kunne vært unngått.

– Dette viser at det har vært for lite fokus på problematikken i 2014. Halvparten av de bruddene som har vært kunne vært forhindret gjennom å bruke dagens avtaleverk.

Arbeidsmiljøloven tillater kortere friperiode mellom vaktene. Dersom arbeidsgiver i større grad benytter seg av denne muligheten, kunne antallet brudd vært nesten halvert.

– Vi vil derfor vektlegge muligheten for slike avtaler i opplæring av lederne og de ansvarlige for turnusplanleggingen, forklarte Garåsen.