Dobbeltdrapsmann ber om løslatelse

Etter 12 år i fengsel ber nå en dobbeltdrapsmann fra Steinkjer om å slippe ut av fengsel, ni år før dommen er ferdigsona. – Han har tro på løslatelse, sier forsvareren.

andre mahrtiniussen larsen

Forsvarer André Marthinussen Larsen, sier klienten har et håp om at retten går med på prøveløslatelse.

Foto: Joar Elgåen/NRK

Bjørn Christian Soknes, aktor

Aktor, Bjørn Kristian Soknes, mener det er fare for at den dømte mannen i femtiårene kan begå nye kriminelle handlinger.

Foto: Joar Elgåen/NRK

Det er Sør-Trøndelag tingrett som denne uka behandler begjæringa om prøveløslatelsen.

Mannen ble dømt til 21 års forvaring i 2003 etter å ha kvalt og misbrukt sin 11 år gamle stedatter. Han ble også dømt for drap i 1987.

Nå er minstetida på ti år ferdig sonet, og forsvarer André Marthinussen Larsen, sier hans klient har et håp om å bli sluppet fri.

– Han har tro på at retten vil gi han prøveløslatelse, sier Larsen til NRK.

– Fare for nye straffbare handlinger

Aktor i saken, Bjørn Kristian Soknes, mener den dømte mannen i femtiåra fremdeles er en fare for samfunnet, og stiller seg ikke bak begjæringa om prøveløslatelse.

– Det er nærliggende fare for nye straffbare forhold, og vi stiller oss avvisende til spørsmålet om løslatelse. Han bør fremdeles sitte i fengsel, sier Soknes.

De sakkyndige skal også være enig i at det er moderat til sterk fare for gjentagelse.

– Hvilke straffbare forhold er det dere frykter at han kan gjøre dersom han slipper fri?

– Det er fare for vold- og seksualovergrep, sier aktor.

– Grusom og kaldblodig handling

Dommen som mannen fikk i 2003 var i tråd med aktors påstand. Vedkommende ble også dømt til å betale erstatning til den døde jentas mor og far på til sammen 320.000 kroner.

Den gang mente retten at barnedrapet var en så grusom og kaldblodig handling, og at det ikke fantes formildende omstendigheter.

Den dømte mannen, som nå er i femtiårene, innrømmet drapet og sa følgende i rettssaken i 2003:

– Jeg tenkte bare på sex, og det var aldri i tankene mine å ta livet av jenta, forklarte han.

Har sona minstetida

Forsvarer Marthinussen Larsen ønsker ikke å si mye om saken, men han mener de har grunnlag for å be om prøveløslatelse.

– Loven åpner for dette når minstetida på ti år er sona. Min klient ønsker ro rundt denne saken, men har et håp om å bli løslatt, sier han.

Drap Steinkjer.

Dette bildet ble tatt etter domsavsigelsen i 2003. Den dømte føres tilbake til fengselet.

Foto: Stian Manka / SCANPIX