Fastpris på strøm dyrest

Fastpris på strøm koster i øyeblikket mer enn det dobbelte av alle andre strømavtaler. Likevel kan en fastprisavtale vise seg å bli lønnsom til vinteren, tror noen.

strømpriser

Innstrammingen i CO2-kvotene fra 1. januar 2008 er det nye momentet som kan sende strømprisen i været.

Hvor store utslag dette gir på folks strømregning er foreløpig usikkert, men slik markedet vurderer dette nå kan det gå i retning av en fordobling av dagens strømpris utpå nyåret.

Dyr fastpris

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) koster en 1-års fastpriskontrakt i Norge som tegnes nå i gjennomsnitt 45,1 øre per kilowattime. En 3-års fastpriskontrakt koster 49,6 øre.

En markedspriskontrakt koster til sammenligning 21,5 øre per kilowattime inkludert påslag.

Fastprisavtalene fremstår dermed som temmelig dyre. Når vannet i tillegg flommer over demningene betyr vel det at strømmen blir billig til vinteren og at det må være mer enn dumt å tegne en fastpriskontrakt til nærmere 50 øre kilowattimen nå?

Så enkelt er det likevel ikke.

CO2-kvotene

Hadde det vært et rent norsk strømmarked hadde vi med stor sannsynlighet kunne sagt nå at det blir billig strøm i Norge til vinteren. Men vi er en del av et nordisk marked som igjen påvirkes av et internasjonalt marked.

Det store usikkerhetsmomentet fra 1. januar 2008 er  innstrammingen i CO2-kvotene. Kvotene for enkelte land er redusert med 10 prosent. Dette vil slå ut i strømprisene. Hvor mye vet ingen, sier administrerende direktør Bjarne S. Winther i Gudbrandsdal Energi til NTB.

Personlig synes jeg det er helt vanvittig at vi som produserer ren vannkraft skal omfattes av denne avgiften, men slik er det.

Alle skal tydeligvis behandles likt, uansett om det er forurensende kullkraft eller vannkraft som produseres, sier han.

Winther fastslår at det i Gudbrandsdal Energi bare er promiller

som i dag velger fastpriskontrakt. Han sier at fastprisen på 1-årskontrakter har ligget nokså stabilt lenge, og tar høyde for at dette er en pris som tross alt skal ligge fast i et helt år.

Klar trend

Trenden over tid er helt klar. Husholdningene velger bort standard variabel strømkontrakt til fordel for elspotkontrakt med påslag (markedspris). Fastpriskontrakter ligger for tiden nokså stabilt, sier rådgiver Lars Olav Fosse i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

For husholdningene i Norge fordeler de ulike kontraktstypene seg slik i andre kvartal i år: 51,7 prosent har standard variabel strømkontrakt, 37 prosent har elspotkontrakt, 5,3 prosent har 1-års fastpriskontrakt og 6 prosent har 3-års fastpriskontrakt.

Fosse sier at å satse på fastpris blir omtrent som å satse på fastrente i banken. Det gir trygghet, men kunden betaler en risikopremie. Av og til er kunden heldig med tidspunktet for tegning av fastprisavtalen. Andre ganger går det motsatt vei, sier Fosse.

Situasjonen er annerledes i år enn i fjor.Det er mye vann i kraftmagasinene. Samtidig erøkt pris på CO2-kvoter fra 1. januar 2008 en joker som vil få innvirkning på strømprisene. De som vil ha forutsigbarhet, kan vurdere fastpris, sier Fosse.

(©NTB)