NRK Meny
Normal

Ønsker genbank for villaks

Lusesituasjonen i norske oppdrettsanlegg gjør at Direktoratet for Naturforvalting vil fryse ned gener fra 200 villaksstammer.

Villaks
Foto: NRK

Tiltaket vil koste 600 millioner kroner å etablere, men oppdrettsnæringa ser ingen grunn til å bidra økonomisk.

Strengere forvaltning

Janne Sollie

Direktør Janne Sollie mener villaksen er truet av lakselus.

Foto: Geir Otto Johansen / Geir Otto Johansen/DN

Laksen spretter fortsatt i norske oppdrettsanlegg, men under overflata er situasjonen mange steder alvorlig. Skyhøye lusetall gjør at direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning nå ser på nye tiltak for å bevare villaksen.

- Vi vil straks ha på plass en genbank for 200 laksestammer. I tillegg tror jeg det blir enda sterkere regler for villaksfisket, Både reguleringer og stopp i enkelte elver, sier Sollie.

Genbanken vil koste 600 millioner kroner å etablere og 200 millioner i året å holde i drift. Ett nødvendig tiltak mener Sollie.

- Vi har spurt oss selv spørsmålet om vi forvalter villaksen sin undergang. Og foreløpig er svaret ja, sier hun.

- For dyrt

Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen har innkalt til krisemøte om lusesituasjonen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

I dag møter oppdrettsnæringa og en rekke fagetater til krisemøte om lusesituasjonen på fiskeri og kystministerens kontor. Lisbeth Berg-Hansen var styreleder i oppdrettsorganisasjonen FHL Havbruk fram til 2005. Mannen som nå har vervet vil ikke love økonomisk støtte til direktoratets genbank.

- Det finnes måter som er uendelig mye billigere for å ta vare på villaksen. Næringen er svært opptatt av å ta vare på villaksen som har hatt en nedgang i bestanden siden før oppdrettsnæringen kom til Norge. Og vi kommer til å bidra med det vi har av kunnskap for å hjelpe villaksen, sier styreleder i FHL Havrbruk Ole-Eirik Lerøy.