Disse streiker i Trøndelag

Private omsorgsbedrifter er i streik etter brudd i lønnsforhandlingene. I Trøndelag har Fagforbundet og Parat tatt ut seks ansatte ved Birralee internasjonale barnehage, en ansatt ved Ecura bo- og habilitering på Ekne i Levanger og en ansatt ved Hero mottakssenter i Trondheim.