Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Gerd Janne Kristoffersen
Foto: Sissel Rikheim / NRK