NRK Meny
Normal

Disse kommunene får nye integreringsmottak

Fem norske kommuner skal huse nye integreringsmottak for flyktninger. Oppgaven blir å integrere flyktningene raskt.

Sylvi Listhaug
Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

På en pressekonferanse onsdag kunne innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug avsløre at Oslo, Larvik, Steinkjer, Kristiansand og Bodø får de såkalte integreringsmottakene, som til sammen vil være 500 plasser.

– Disse kommunene er valgt fordi de har et godt samarbeid med asylmottak og karrieresenter, og de har et godt utgangspunkt for å tilby gode kvalifiseringstilbud, sier Listhaug.

De aktuelle mottakene er allerede i drift som ordinære mottak, og som drives både av private, ideelle og kommunale aktører.

– Om det blir behov for flere slike mottak avhenger av tilstrømmingen til Norge fremover.

Skal bli norske skattebetalere

– Mottakene skal bidra til at folk raskere blir skattebetalere som bidrar i den norske velferdsmodellen, sier Listhaug.

Beboerne vil få opplæring i norsk, språktrening, orientering i kultur- og samfunnskunnskap, karriereveiledning, arbeidsrettede aktiviteter, skole- og utdanningsrettede aktiviteter og aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner.

– Det vil også utarbeides insentiv- og bonusordninger for å motivere beboerene til å oppnå gode resultat så raskt som mulig.

Vil få hjelp til å søke om plass

Frode Forfang, UDI

UDI-direktør Frode Forfang.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det er personer som er innvilget opphold eller som svært sannsynlig får opphold i Norge som kan få plass på et integreringsmottak.

– Det skal inngås en avtale mellom beboerene og vertskommunen og det skal stilles tydelige krav til de som bor der, sier Listhaug.

Ordningen skal gjøres kjent via de ordinære mottakene, og de som er interesserte vil få bistand til å søke på plass ved et integreringsmottak.

Mottakene er en prøveordning fra departementets side, og vil tilby ulike typer programmer innenfor en felles ramme.

– Vi regner med at et par av mottakene vil komme i gang allerede før jul, sier direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang.

LES: Listhaug vil gi penger til flyktninger som lærer fort

Må få flyktningene raskt ut i lokalsamfunnet

Etablering av integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la frem i mai i år. Mottakene skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskt i arbeid og raskt blir en del av lokalsamfunnet, istedet for å først plasseres på mottak i en del av landet før de flyttes til en annen kommune.

Flyktningene blir premiert om de lærer norsk fort, mens de som ikke klarer kravene mister plassen på mottaket.

– Dette er et godt tilbud til de som er motiverte og interesserte i å bli raskt integrert, sier Forfang.

Regjeringen satt av 5,4 millioner til de nye mottakene i år. Neste år skal det brukes 20 millioner kroner.

Listhaug

Direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn, UDI-direktør Frode Forfang og statsråd Sylvi Listhaug.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix