Disse europeiske landene er verst på flaska

Forskere ved NTNU har, i samarbeid med kolleger fra nærmere 40 europeiske land, klart å finne ut hvilke land i Europa som har det største alkoholkonsumet.

Skåling i øl

På norske afterski-lokaler er det høy alkoholføring i påska, men nordmenn er ikke de største på flaska i Europa.

Foto: Izabela Habur / Gettyimages/iStock

Påskeferie pleier å bety høy alkoholføring i mange alpinanlegg landet over. En tur inne på aftserskien i Hemsedal vil kanskje få deg til å tro at nordmenn er de verste i Europa på fyllekuler, men forskningen vil ha det til noe annet.

Forskere fra blant annet NTNU har i en stor helseundersøkelse klart å kartlegge hvilke land i Europa der folk drikker mest.

Undersøkelsen ble først omtalt av forskningsmagasinet Gemini, og er del av Den europeiske samfunnsundersøkelsen, en stor befolkningsstudie som gjennomføres hvert andre år i rundt 30 europeiske land.

Delen av undersøkelsen som tar for seg folks helse og livsstil, inkludert alkoholvaner, ledes av en forskningsgruppa CHAIN ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

– Funnene skal brukes til å forstå hva som gir god folkehelse. Da skal vi se på hva som leder til ulike typer helseatferd som alkohol, røyking og fysisk aktivitet og kosthold, og så skal vi finne konsekvensene av dette for ulike lands helsetilstand, sier professor i sosiologi ved NTNU og leder av forskningsgruppa, Terje Andreas Eikemo til NRK.

Store kjønnsforskjeller

Terje Andreas Eikemo

Professor i sosiologi ved NTNU og leder av forskningsgruppa CHAIN, Terje Andreas Eikemo, har gjort spennende funn i en stor europeisk undersøkelse.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Resultatene fra undersøkelsen viser at alkoholkonsumet i de europeiske landene varierer veldig. Menn drikker nesten dobbelt så mange alkoholenheter som kvinner, og kvinner i Israel og Sentral- og Øst-Europa drikker aller minst.

– Noe av det mest overraskende med resultatene var de store kjønnsforskjellene i hele Europa. At danske menn kommer dårlig ut i Norden og at søreuropeiske menn kommer dårlig ut Europa sett under ett, sier Eikemo.

Det aller mest overraskende var ifølge forskeren at metoden de brukte fungerte så godt.

I undersøkelsen måtte forskerne utforme spørsmål som ble oppfattet likt i alle landene. På grunn av at folk har ulike drikkevaner og det varierer hvilke typer og mengder alkohol som selges, måtte forskerne ty til såkalte «Showcards». Dette er kort med illustrasjoner som viser for eksempel hva som regnes som et stort og et lite glass vin.

Avliver mytene

En myte som hersker i Norden er ofte at søreuropeere drikker jevnlig hele uka uten å drikke seg fulle, mens nordmenn drikker kun i helgene og kun for å bli fulle, men forskeren kan vise til andre funn.

– Resultatene kan ikke bekrefte en slik myte. Faktisk viser tallene våre at såkalte ukentlige fyllekuler er vanligere i Sør-Europa enn i Nord-Europa, sier Eikmo.

Det er i Irland folk drikker mest, samlet sett. Samtidig er fyllekulene mest utbredt i Portugal med Storbritannia på andreplass.

I Norden er det danskene som står for det høyeste alkoholkonsumet samlet sett, mens helgefylla er mest utbredt blant norske menn.