Hopp til innhold

Diskuterte ungdomsbråk: – Dei fleste har tillit til politiet

TRONDHEIM (NRK): Ungdommar i Trondheim føler dei har blitt feil framstilt i media etter konfrontasjonane med politiet den siste tida.

Dialogmøte om ungdomsbråk

DISKUSJON: På Rådhuset i Trondheim var ungdomsbråk og mangelen på tillit til politiet på torsdagens agenda.

Foto: Edward Johansen Stenlund / NRK

– Vi føler oss generaliserte og feil framstilt i media, seier Selma Mogstad Leraand frå Ungdommens bystyre i Trondheim.

Den siste tida har konfrontasjonar mellom ungdom og politi skapt store diskusjonar i Trondheim. I dag sette dei seg ned for å lytte til kvarandre og prøve å hindre meir bråk.

Det starta med ein kveld ved Hestsjøen på Heimdal der mindreårig ungdom samla seg for å drikke alkohol. Politiet måtte stoppe festen, men det viste seg å ikkje vere ein enkel affære.

Måndag blei politiet angripne med steinar, stolar og egg då dei skulle sikre ein demonstrasjon av den antiislamistiske organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) i Trondheim.

Politiet, Ungdommens bystyre, innvandrarorganisasjonar og mangfaldsrådet i Trondheim kommune var torsdag ettermiddag samla på Rådhuset i Trondheim for å diskutere dei seinaste konfrontasjonane og mangelen på tillit til politiet.

– Det var godt å endeleg få prate ut og høyre fleire aspekt ved saka, seier Leraand.

Rastlause under koronakrisa

17-åringen var på plass saman med Aleksander Nessan for å representere Ungdommens bystyre. Dei forsøkte å gje eit svar på kvifor enkelte ungdommar går til angrep på politiet.

Selma Mogstad Leraand og Aleksander Nessan

VIKTIG MØTE: – Det var godt å endeleg få prate ut, seier Selma Mogstad Leraand, som representerte Ungdommens bystyre saman med Aleksander Nessan.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Dei presiserte at ungdommen treng fleire aktivitetar der dei kan møtast, og dei set det i samanheng med pandemien vi er midt oppe i.

– Når det gjeld hendinga ved Hestsjøen trur eg koronakrisa spelte ei stor rolle. Mange har vore mykje inne desse månadane og ikkje hatt så mykje å finne på, seier Leraand.

Sara Shafighi, som tok initiativ til dialogmøtet, trur også at ungdommen har behov for å samlast.

– Folk begynner å bli ganske rastlause, seier ho.

Shafighi er Ap-politikar og leiar i mangfaldsrådet i Trondheim kommune. Ho var sjølv til stades under SIAN-demonstrasjonen tidlegare denne veka.

Sara Shafighi

INITIATIVTAKAR: Sara Shafighi samla Ungdommens bystyre og politiet i Trondheim til dialogmøte for å hindre framtidige konfliktar.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Påverka av USA-demonstrasjonar

Fleire trekker dessutan parallellar til politidrapet på George Floyd i USA, som skapte store opptøyar og meir blest rundt Black Lives Matter-rørsla.

– Videoar frå USA spreier seg på nettet kvar dag. Dei blir delt i hytt og gevær, seier Leraand.

Nessan trur også sosiale medium påverkar ungdommen i stor grad.

– Dei siste månadane har ungdommar vore mykje heime og brukt endå meir tid på nett. Samstundes var det mange demonstrasjonar i USA. Når ein kan sjå videoar frå hendingane fortløpande på nett føler ein at det blir veldig nært, påpeikar 18-åringen.

Leraand trur ikkje det er tilfeldig at situasjonane i Trondheim har oppstått akkurat no.

– Mange har kanskje fått eit meir kritisk syn på politiet i Noreg etter hendingane i USA. Samstundes trur eg dei aller fleste nordmenn har tillit til politiet.

Dialogmøte om ungdomsbråk i Trondheim

ENGASJEMENT: Både Aleksander Nessan og Selma Mogstad Leraand frå Ungdommens bystyre var einige med politiet om at majoriteten av ungdommar oppfører seg ordentleg.

Foto: Edward Johansen Stenlund / NRK

Både ungdommane frå bystyret og Shafighi er bekymra for at ein samanliknar politiet i USA med det norske politiet.

– Majoriteten driv ikkje med vald og hærverk. Vi kan ikkje konstruere noko som ikkje eksisterer. I Noreg har vi høg tillit til politiet, slår Shafighi fast.

– Korleis skal vi lære folk at ein kan stole på politiet?

– Vi må snakke om det overalt. På skular, i barnehagar, på arbeidsplassar og rundt middagsbordet.

Politiet: – Vi er avhengige av tillit

Politistasjonssjef i Trondheim, Arve Nordtvedt, seier at dei to hendingane den seinaste veka både har overraska og bekymra politiet.

– I dag ville vi kartlegge kva vi saman kan gjere for å hindre at ein konflikt mellom politiet og eit mindretal ungdommar eskalerer.

Politiet er avhengige av tillit i samfunnet for å få gjort ein god jobb. Om vi ikkje har tillit når vi ikkje fram med dialog, og må bruke makt for å gjennomføre tenesta, legg han til.

Nordtvedt synest dei aller fleste er flotte ungdommar, men peikar på at enkelte har komplekse og samansette utfordringar i livet.

– Det er krevjande for oss å opprette dialog og tillit hos desse ungdommane.

Politistasjonsjef Arve Nordtvedt

YNSKJER GOD DIALOG: – Vi er avhengige av tillit, seier politistasjonssjef i Trondheim, Arve Nordtvedt.

Foto: Edward Johansen Stenlund / NRK

Politisjefen meiner det har oppstått ein myte om at politiet støttar bodskapet og beskyttar dei som arrangerer ein demonstrasjon. Han er tydeleg på at dette ikkje er politiet si rolle.

– Alle skal få moglegheita til å ytre sine synspunkt. Også synspunkt som mange tek avstand frå.

Han får støtte frå Shafighi.

– Ytringsfridommen er heilt grunnleggjande. Den står i Grunnlova, og den skal vi verne om. Vi må likevel våge å snakke om kor grensa skal gå, for at vi skal kunne leve saman.

Shafighi er glad for at deltakarane på møtet fekk stilt spørsmål til kvarandre og prata ordentleg saman.

– Eg trur vi verkeleg kan spele på lag og hjelpe kvarandre å dra i same retning. Det var nyttig for oss å bli betre kjent. Det er eit kjempeviktig arbeid vi tar fatt på no.