Digrebruket

Jacob Digre fra Klæbu begynte som tømmermann på Trondhjems Skibsværft, og i 1838 overtok han et sagbruk i Mellomila 4.

Jacob Digres sagbruk
Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum