Dette skal hjelpe mot sceneskrekk

Musikkstudenter ved Nord universitet er fornøyd med en ny konsertsimulator som skal gjøre det lettere å bli kvitt prestasjonsangst og nervøsitet før de går på scenen.

Konsertsimulator, Nord universitet

Musikkstudenter ved Nord universitet får prøve den nye simulatoren som er utviklet. Det ser ut som et virkelig publikum det de har foran seg på scenen.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Konsertsimulatoren på Nord universitet i Levanger ble presentert på forskningsdagene denne uka.

Oppleves virkelig

– Det er en veldig bra simulator og den er veldig virkelighetstro. Det kommer godt til nytte for oss som en trening slik at vi klarer å legge av oss nervøsitet og gjøre det vi skal når vi skal spille, sier Jonas Alexander Wannebo.

Førsteamanuensis ved Nord Universitet og psykolog, Jonas Vaag, sier simulatoren skal brukes som en del av undervisninga på skolen fra i høst. Det skal også forskes på effekten av å bruke simulator.

Jonas Vaag, Nord universitet

Bak sceneteppet er det laget en scene og på et lerret ser det ut som at publikum er på vei inn til konsert. Førsteamanuensis Jonas Vaag sier simulatoren skal brukes både til forskning og i undervisninga.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Han har tro på at dette vil være til hjelp.

– Den er med på å gi deg tro på at dette skal du få til.

Bak et sceneteppe er det laget en simulator med en konsertscene. På en stor skjerm ser det ut som at publikum er i ferd med å sette seg i salen. Studentbandet fikk prøve simulatoren denne uka og flere var positive.

– Jeg synes det er veldig bra. Det kjennes veldig reelt. Jeg tror absolutt mange har nytte av dette, sier Einar Johannsson.

Einar Johannsson

Musikkstudent Einar Johannsson ved Nord universitet sier de har fått en bra konsertsimulator.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Vi vil gjøre skillet mellom øvingsrommet og konserten mindre. Forskning har vist at mellom 15 og 35 prosent av musikkstudentene på konservatorier har så store vansker med å stå på en scene at det oppleves som plagsomt, sier Vaag.

Han mener det er flere årsaker til at det kan utvikles en angst for å opptre.

– Enkelte synes det er vanskelig å kjenne på de fysiologiske reaksjonene du får som hjertebank og pustevansker. Andre kjenner på grubling og bekymring i forkant og går igjennom mye i etterkant. Hva gjorde jeg rett og feil. Du kan også få tanker om at prestasjonen skal være perfekt eller ikke.

– Kan det være andre måter å takle sceneskrekk på enn å bruke simulator?

– Det er normalt å kjenne på litt ubehag. Først må man arrestere seg litt hvis man begynner med for mye bekymring. Hvis du forbereder deg på det du skal forberede deg på og prøver å ikke bekymre deg er det positivt. Så går det an å prøve seg i en trygg setting foran noen du kjenner.

Nord universitet, Levanger

En unik konsertsimulator tas i bruk ved Nord universitet i Levanger.

Foto: Tariq Alisubh/NRK