Hopp til innhold

Slik vil de at et samlet Trøndelag skal se ut

De to trøndelagsfylkene blir slått sammen til ett Trøndelag om to år dersom fylkespolitikerne får det som de vil. Politikerene vil at fylkesadministrasjonen skal ligge i Steinkjer og at fylkesordføreren skal sitte i Trondheim.

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik presenterte onsdag planene for sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Foto: NRK

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Anne Marit Mevassvik presenterte onsdag planene for sammenslåing av de to fylkene. På pressekonferansen kom det frem at:

  • Det nye navnet skal bli Trøndelag og det nye fylket blir det det nest største i Norge.

  • Regionordfører-stillinga legges til Trondheim. Administrasjonen skal ligge i Steinkjer. Fylkestingene vil at den ny regionen benytter formannskapsmodellen som styringsform.
  • Trøndelagsregionen skal bli en felles valgkrets til Stortingsvalg.
  • Ansatte i fylkeskommunene som blir overtallige får vern mot oppsigelse i tre år.

  • Fylkesmannen i Nord -og Sør-Trøndelag kan bli slått sammen, men det er en separat prosess som foregår uavhengig av hva som skjer med fylkeskommunene. Dersom det blir sammenslåing, foreslår Mevassvik og Sandvik at fylkesmannsembetet skal ligge i Steinkjer.

  • Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Kompetent og attraktiv

De to fylkestingene må først vedta om fylkene skal søke Stortinget om å bli slått sammen. I tillegg skal innbyggerne i trøndelagsfylkene få si sin mening om sammenslåingsplanene gjennom en innbyggerhøring.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) etter pressekonferansen om sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier et sammenslått Trøndelag vil bli sterkere på flere måter.

Målet for sammenslåingen er å skape en bærekraftig og konkuransekraftig region. En sammenslåing vil også skape bedre forutsetninger for en kompetent og effektiv administrasjon, tjenestekproduksjon med attraktive arbeidsplasser, mener politikerne.

– Vi skal skape en region som gjør Trøndelag mer slagkraftig og som produserer bedre tjenester og gir bedre vilkår for alle som bor her, sa fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) under pressekonferansen.

Ingen mister jobben

På pressekonferansen ble det presisert at ingen ansatte i fylkeskommunene skal sies opp som følge av sammenslåingen. Ansatte må likevel regne med at det blir endinger i stillinger og arbeidsoppgaver. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sier det skal legges til rette for de som må endre arbeidssted.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik etter pressekonferansen om sammenslåing av fylkene Sør- og Nord-Trøndelag.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sier det er viktig å gi og ta.

– Dersom lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger. På den måten gis ansatte mulighet til å fortsatt jobbe i den nye regionen, står det i intensjonsavtalen som ble lagt frem onsdag.

Siste fra Trøndelag