Dette gjør jakta på syntetisk dop enda verre

Fiktive navn, falske postkasser og mistanke om at folk blander syntetiske rusmidler i ulike varer, gjør jobben for politi og tollvesenet svært vanskelig. – Vi henlegger mange saker, sier etterforskningsleder.

Syntetiske stoffer beslaglagt

Posten leverer mer enn 90 prosent av smuglervarene, og det syntetiske dopet kommer ofte i godterilignende poser.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Bjørn Arild Sørli, Tollvesenet region Midt

Bjørn Arild Sørli er kontorsjef ved Tollregion Midt-Norge. Han sier de har ekstra fokus på temaet i 2014.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK
Jan Erik Svendsen

Jan Erik Svendsen i Sør-Trøndelag politidistrikt har ansvar for etterforskninga av narkotikasaker og organisert kriminalitet.

Foto: Arne Fenstad / NRK

Jakten på syntetiske rusmidler blir stadig vanskeligere for toll og politi. Folk smugler mer og mer for hvert år, og metodene blir flere.

Bjørn Arild Sørli er kontorsjef i Tollregion Midt-Norge, og han sier det er grunn til større bekymring enn før.

– Veldig ofte når vi stopper de ulovlige varene i posten, så vet vi ikke hvem mottageren er. Folk bruker fiktive navn og i tillegg fiktive postkasser, som blir tatt ned etter at varene er framme. Dette gjør arbeidet vårt enda vanskeligere, sier han til NRK.

Hvert år øker antall beslag av syntetiske stoffer i Norge. Hittil i år er det gjort 28 beslag av syntetiske stoffer av Tollregion Midt-Norge. Dette er ti flere enn de gjorde i 2013 sammenlagt.

De fleste postbeslagene blir gjort i Oslo-området, men i år har også Tollvesenet i Midt-Norge større fokus på syntetiske stoffer enn noen gang tidligere.

Leveringsgaranti

Det syntetiske dopet blir fremstilt i laboratorier og er kraftigere og farligere enn tradisjonell narkotika. I fjor gjorde Tollvesenet 437 beslag av slike stoffer på landsbasis, en dobling sammenliknet med 2012.

Ifølge tollvesenet finnes det over 700 nettbutikker som selger stoff over nettet. Mange av beslagene har blitt tatt i forsendelser fra blant annet Nederland, Spania, England, Polen og Tsjekkia.

– Vi vet at det er lett å få tak i, og vi vet også at det ikke koster all verden, så selv de med dårlig råd kan bestille varene. Noe som gjør utfordringen enda større er leveringsgarantien. Uansett om vi stopper varene i tollen, så sendes det nye forsyninger helt til varene er framme til mottager, sier Sørli.

– Mange av sakene henlegges

Jan Erik Svendsen i Sør-Trøndelag politidistrikt, har ansvar for etterforskninga av narkotikasaker og organisert kriminalitet i fylket. Han bekrefter at antall beslag øker hvert år.

Han bekrefter også til NRK at smuglermetodene stadig blir mer kreative, og at dette gjør etterforskninga komplisert.

– Det er ofte ungdommer som står bak smuglinga, noe som er bekymringsfullt i seg selv. Men det er ofte at både selger og kjøper bruker fiktive navn. Adressene de benytter trenger ikke å eksistere i virkeligheten. Dette utfordrer oss veldig med tanke på å finne ut hvem bestillerne er, sier Svendsen.

– I noen tilfeller der vi har andre spor, så etterforsker vi saken grundigere, men det er en kjensgjerning at flere av disse sakene blir henlagt på grunn av manglende spor, sier etterforskeren til NRK.

I 2015 skal politiet i Sør-Trøndelag ha ekstra fokus på tollsaker, og da er syntetiske stoffer en viktig del av dette.

(Saken fortsetter under bildet)

Hefte fra Tollvesenet

Dette er Tollvesenets interne magasin, og en av de ferske utgavene viser at dette temaet er svært aktuelt.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Kan være blandet med tobakk

I februar i år gjorde nordtrønderske tollere på svenskegrensa et beslag av syntetiske stoffer, og i den forbindelse sendte de en pakke med tobakk inn til Kripos for analyse.

Frykten er at syntetiske stoffer skal være blandet med tobakken, en faktor som kompliserer arbeidet ytterligere.

– Vi sendte tobakkspakken til Kripos fordi vi mistenker at stoffene kan være blandet. Mistanken fikk vi fordi vi gjorde flere beslag i den samme bilen. Vi har foreløpig ikke fått resultatene, men dette viser bare hvor vanskelig det er å avdekke smuglinga, sier Sørli.

Syntetiske stoffer

Disse posene inneholder 0,5 og 10 gram hver, men brukerdosene for syntetiske rusmidler kan være svært små og sterke.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Siste fra Trøndelag

Ukas første Midtnytt

Ukas første Midtnytt