Dette dyret blir det flere av i Norge

Nye tall viser at det er registrert 306 jerv i Norge. Det er litt flere enn i fjor, opplyser Rovdata.

Jerv

Det blir stadig flere jerv i Trøndelag og i resten av landet, viser nye tall fra Rovdata.

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Det er innsamling av hår- og ekskrementprøver som gir forskerne muligheten til å fastslå hvor mange jerv vi har i Norge. Ut fra DNA-analyser er det nå påvist 306 ulike individer, men det i 2015 var registrert 269 jerv, opplyser Rovdata.

1418 prøver

Forskerne har analysert 1418 prøver fra hele landet, og Rovdata utfører deretter genetiske analyser for å ta fram en DNA-profil fra prøvene. DNA-profilen utgjør en unik ID-kode som kan tilbakeføres til ett bestemt individ i bestanden.

– Til sammen ble det analysert prøver av 1418 antatte jerveekskrementer og hår, samlet inn i Norge under innsamlingsperioden fra 1. januar til 1. juni. 1040 prøver var av god nok kvalitet til å gi en DNA-profil, mens 378 prøver ikke fungerte. De fungerende prøvene viste seg å stamme fra 306 forskjellige individer, opplyser genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

Over bestandsmålet

Over halvparten av jerven ble registrert i Finnmark, Troms og Nordland. Her er det ifølge forskerne 166 individer, mens det altså er registrert 66 jerv i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Overvåkingen av jerv i Norge gjennomføres med to ulike metoder. I tillegg til DNA-overvåkingen utføres det årlig også en hitelling av jerv, der tisper med valpekull registreres.

Det ble under årets hitelling registrert 50 jervekull i Norge, og det er over bestandsmålet på 39 årlige ungekull som Stortinget har bestemt.