Kommunen lot søppel ligge ved Nidelva i ett år

Ett år etter at folk klagde på søppel og rot langs Nidelva, har kommunen fått grunneier til å rydde opp. – Beklager at dette ikke har blitt tak i, sier miljøsjefen.

Forsøpling Nidelva

SKROT BLE LIGGENDE: Disse to bildene av skrot ved Nidelva i Trondheim er tatt med ett års mellomrom, og viser at det ikke ble ryddet i særlig grad selv etter at folk klagde. Først nå har grunneier ryddet i området.

Søppelet ved Tillerbrua i Trondheim har irritert naboer, forbipasserende og turfolk.

Allerede for ett år siden laget NRK Trøndelag sak om forsøplingen her. Den gangen sa miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune at kommunen prøver å finne hvem som er ansvarlig for slik avfallsdumping. Hvis dette ikke fører frem, må de varsle grunneier om å rydde opp, sa hun.

Ett år senere sto søppelet fortsatt der. NRK snakket med folk som sa at de hadde klaget til kommunen, men hadde gitt opp da de ikke fikk svar.

Registrerte ikke klagen

Miljøsjef Marianne Langedal

Miljøsjef Marianne Langedal håper at klager fra folk skal nå bedre frem når kommunen får et nytt system for å melde ifra om søppel og rot.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Nå har kommunen endelig kommet på banen.

– Vi har ikke registrert den klagen. Hvor den ligger i kommunen, tør jeg ikke svare på, sier miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal, til NRK.

– Jeg må bare beklage at vi ikke har fulgt opp den saken. Vi har tatt tak i den nå, når vi har blitt gjort oppmerksom på det på nytt, forklarer hun.

Det betyr at kommunen har varslet grunneier i området, og bedt om å rydde.

En sjekk på området viser at noe er ryddet, men at den utrangerte campingvogna fortsatt står der.

Ei utrangert campingvogn som noen har plassert rett ved Nidelva i Trondheim

Denne utrangerte campingvogna står fortsatt ved Tillerbrua i Trondheim.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Lover bedring

Folk kan melde ifra om søppel og rot som ligger rundt omkring til kommunen, enten ved å ringe til Miljøenheten eller ved å varsle via kommunens nettsider. Men klagene om søppelet ved Tillerbrua kan ikke ha kommet frem til riktig sted.

Langedal håper at klager fra folk skal nå bedre frem når kommunen får et nytt system for å melde ifra om søppel og rot.

– Jeg håper at dette skal bli bedre når vi får et felles henvendelsessystemet oppe og stå. Da vil de forskjellig enhetene samarbeide om disse sakene, så det ikke spiller så stor rolle at man har komme til riktig sted i kommunen.

Søppel i Trondheim

Slik ser det ut inne i den forlatte campingvogna.

Foto: NRK

Langedal i kommunen sier at kommunen prøver å rydde når de får inn meldinger fra folk. Hvis kommunen ønsker å få grunneiere til å rydde, kan de kreve dette etter forurensningsloven.

– Vi sender varsel om pålegg til grunneier i de sakene som det er behov for rydding. Hvis en da ikke rydder innenfor en frist, kan en få pålegg og eventuelt tvangsmulkt inntil det er ryddet opp.

Må betale for rydding

Lise Gulbransen

Lise Gulbransen er daglig leder i Hold Norge rent.

Foto: NRK

Organisasjonen Hold Norge jobber med forsøpling over hele landet. Leder Lise Gulbrandsen tror et problem kommunene har med søppel, er at de ofte ikke har de nødvendige ressursene til å få ryddet.

Et annet problem er at grunneiere ikke mener det er deres ansvar å fjerne søppelet hvis de ikke har dumpet det selv.

– En del grunneiere opplever det nok som veldig urettferdig og feil at de skal ende opp med ei stor rydderegning hvis noen har dumpet ei campingvogn på deres tomt. Men det er slik loven er. Jeg tipper en del grunneiere vegrer seg å påta seg å rydde, fordi det kan gi det kan gi dem ganske store kostnader, sier hun.