Hopp til innhold

Det smugrøykes fortsatt ved St. Olavs Hospital

Til tross for røykeforbud på hele området, ligger sneipene tett ved inngangene til Midt-Norges største sykehus.

Sigarettsneiper utenfor St. Olavs Hospital

Røykeloven neglisjeres hver dag ved St. Olavs Hospital.

Foto: Bjørn W. Lunde

Etter det NRK erfarer er det pasienter og pårørende som tar seg en sigarett ved de viktigste inngangene. Leder for St Olavs Driftsservice, Tove Ofstad Holan, forteller at hyppig reinhold ved inngangene er nødvendig.

– Jeg tror likevel at det er færre røykere enn før. Holdningsskapende kampanjer kan redusere problemet ytterligere. Vårt fokus er jo primært å forsøke å holde området i orden.

Problemet luftes for ledelsen med jevne mellomrom, men ulike forslag til løsninger har ikke ført fram.

Sigarettsneiper ved St. Olavs Hospital

Folk gir blaffen klistremerkene om røykeforbud ved sykehuset.

Foto: Bjørn W. Lunde

Røykfritt sykehus

1. januar 2003 ble St. Olavs Hospital i Trondheim et røykfritt sykehus. Ansatte kunne ikke lenger røyke i arbeidstiden innenfor helseforetakets område eller i sykehusets biler.

I stedet stakk de ansatte til kirkegården når røyksuget meldte seg. Der kunne de ta seg en forbudt blås i skjul fra sykehusets strenge røykeregler.

1. juli 2014 trådte en ny og utvidet tobakksskadelov i kraft. Denne gangen med nye krav om røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner.

Ved St. Olavs Hospital har det blitt røykt utenfor inngangene til tross for at røyking er totalforbudt på sykehuset, både innendørs og utendørs.

– Helst rett utenfor døra

Utenfor inngangene ligger sigarettsneipene fortsatt strødd.

Hovedverneombud ved sykehuset, Anne Berit Lund, er klar over problemet. Hun tror de fleste som røyker ikke ønsker å gå så langt for å få noen trekk.

– Det ble vurdert å sette opp ei røykebu. Men med så mange hus på området, ville behovet for slike boder bli for omfattende. Derfor ser vi nok sneipene ved inngangsdøra fremdeles, beklager Lund.

Røyklukt siver inn

Hovedverneombudet gir uttrykk for at røykinga er til sjenanse for mange.

– Røyklukta siver i blant inn i ulike rom hvor det skal luftes ut. Det fins også eksempler på at folk har stått med sigaretten nær luftinntak. Når røyklukta kommer inn, skaper den problemer for både pasienter og ansatte. I tillegg ser vi jo at sneiper og snusposer forsøpler bakken ved inngangspartiene.

Sykehusledelsens ansvar

Røykeloven er klar på at folk har rett til røykfrie omgivelser. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Hilde Skivulstad, sier at ledelsen ved sykehuset har ansvar for å holde området røykfritt.

– Loven som kom i 2014, sier at alle inngangspartier på offentlige bygg og helseinstitusjoner skal være røykfri sone. Det skal med andre ord være mulig å gå inn og ut av slike bygninger uten å bli utsatt for sigarettrøyk.

Men om det ikke skulle la seg gjøre, vil det være kommunen som skal føre tilsyn med hvordan reglene håndheves, forteller avdelingsdirektør Hilde Skivulstad.