Det blir én fylkesmann i Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir slått sammen fra 1. januar 2018. Det har regjeringen bestemt i statsråd fredag.

Inge Ryan

Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, sier tida vil vise om han søker jobb som fylkesmann for hele Trøndelag.

Foto: Knut Andersen / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Vedtaket om at fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene skal slås sammen var forventet før sommerferien, men det var ikke kjent at det skulle komme allerede fredag.

De ansatte hos fylkesmannsembetene i begge fylker ble orientert om vedtaket på allmøter i dag.

Den nye stillingen som fylkesmann i Trøndelag vil bli lyst ut neste år.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner sier det er naturlig at fylkesmannsembetet samles på samme tidspunkt som fylkeskommunene i Trøndelag slås sammen.

Foto: Silje Kolaas

Sanner vil slå sammen embetet allerede nå

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, mener det er grunn til å slå sammen embetene allerede i dag:

– Jeg anser at det allerede nå er tilstrekkelig grunn til å slå sammen de to embetene i Trøndelag. Det vil være uhensiktsmessig om nye Trøndelag fylkeskommune ved etableringen må forholde seg til to fylkesmannsembeter i lengre tid, sier Sanner.

I vedtaket heter det at embetene skal slås sammen fra det tidspunktet Trøndelag blit ett: 1. januar 2018.

Usikker på om han vil søke jobben

Både fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, og fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred, er ansatt med begrenset funksjonstid.

Inge Ryan sier til NRK at tiden vil vise om han søker på den nye jobben som fylkesmann for hele Trøndelag.

– Det blir en annen type jobb, i et formidabelt område med en stor by, sier Ryan.

Han tror ikke én fylkesmann for hele Trøndelag vil komme like tett på folk som han har gjort i Nord-Trøndelag.

Steinkjer blir hovedsete

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet vil ha ansatte både i Steinkjer og Trondheim, men med hovedkontor i Steinkjer. Her vil de funksjonene som er nødvendige for å kunne utøve rollen som fylkesmann være.

Kommunalminister Sanner sier han vil bruke mer tid sammen med de berørte før de finner den mest hensiktsmessige fordelingen av avdelinger og arbeidsplasser i det sammenslåtte embetet.

– Det pågår nå en faglig utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og gjennom denne vil vi få et godt grunnlag for å fatte beslutninger om de øvrige embetene i Norge, sier Sanner.

Inge Ryan beskriver arbeidet med sammenslåinga som en krevende omorganiseringsprosess, og er spent på hvordan det går å lage en helt ny organisasjon.