Derfor lander ikke flyene i tett tåke

På tross av gode navigasjonssystem og godt forberedte piloter, er tett tåke såpass utfordrende at myndighetene har regler for når grensen er nådd.

Tåke på Trondheim lufthavn Værnes

Tett tåke over Trondheim Lufthavn Værnes førte søndag til full flystans ved flyplassen.

Foto: Terje Næss

Jo Bjørn Skatval

Jo Bjørn Skatval er leder i Flysikkerhetskomiteen.

Foto: NRK

Flere tusen passasjerer ble søndag rammet av full flystans ved Trondheim Lufthavn Værnes. På grunn av tett tåke kunne flyene, fra klokken 16.00 og utover, verken ta av eller lande ved flyplassen i Trøndelag.

Dette førte til kaos ved flere av landets lufthavner.

Selv om et fly kan lande på autopilot, så er det strenge regler ved tett tåke.

Ulike krav til sikt

– Instrumentene i flyet er ikke problemet, men dersom man skal kunne lande i tett tåke så må også bakkeutstyret være godt, og prosedyrene ved ei landing må være på plass dersom nødssituasjoner skulle skje. Ved mindre flyplasser kan bakkeutstyret ikke yte nok, og det er myndighetene som har bestemt hvor grensa går, sier leder i Flysikkerhetskomiteen, Jo Bjørn Skatval til NRK.no.

Han forklarer at det er ulike krav til sikt ved ulike flyplasser. Ved Gardermoen er det for eksempel lavere krav til sikt enn det er på Værnes.

– Man bruker instrumentlandingssystem (ILS). Dette er et system som sender ut signaler som gir luftfartøy presis navigasjonsinformasjon for innflyging til en rullebane for landing. På Gardermoen har dette en høyere nøyaktighetskategori, sier Skatval.

Det mest kritiske tidspunktet skal være landinga og taksinga etter landing.

Flykapteinen bestemmer

For pilotene er tåke bare ei av flere utfordringer som møter dem i hverdagen.

– Tåke er en av de utfordringene vi er trent til å takle. Vi er vant til å håndtere ulike situasjoner, men det er til syvende og sist sikkerheten som er viktigst. Og det er flykapteinen som har det siste ordet. Da må passasjerene regne med dette fra tid til annen, sier nestlederen i Flygerforbundet.

Men det er ikke bare bakkeinstrumentene som spiller en rolle for om man kan lande i tett tåke eller ikke.

– Noen lufthavner har en slik beliggenhet at man rett og slett ikke kan høyne kategorien på innflygingssystemenegjøre. Der det er en del fjell og geografiske utfordringer, så vil tåka alltid forbli et større problem, sier Skatval.

Trondheim lufthavn stengt pga tåke

Det var mange passasjerer som ble tåkefaste på Værnes søndag ettermiddag og kveld.

Foto: Bibiana Dahle Piene / NTB scanpix